Tannhelseundersøkelse for eldre fra 75 år

Stortinget har vedtatt at eldre over 75 år skal få dekket deler av utgiftene til tannhelsekontroller. Denne støtten er ny fra 1. juli 2013, og ytes hvert annet år med 800 kroner.

Stønaden dekker selve undersøkelsen, men også nødvendige røntgenbilder, diagnostikk og eventuelt behandlingsforslag.

Formålet med den nye stønaden er å avdekke og diagnostisere sykdomsutvikling på et så tidlig stadium som mulig. Dermed kan man forhindre videre sykdomsutvikling og begrense omfanget av nødvendig behandling, og dermed også begrense kostnadene til tannbehandling. Stønaden gis kun når undersøkelsen utføres av tannlege.

Må kontakte tannlege

- For å få stønaden må pasienten kontakte en tannlege og bestille en time for slik undersøkelse. Det er lurt av pasienten å spørre tannlegen om vedkommende har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper pasienten å legge ut for behandlingen selv, sier Marius Gunneng ved HELFOs hovedkontor.

Hvis tannlegen ikke har avtale om direkte oppgjør, må pasienten selv legge ut for behandlingen, ved å betale full pris til tannlegen, og deretter søke HELFO om stønad. Pasienten må sende HELFO et skjema som tannlegen fyller ut. Pasienten må huske å oppgi kontonummer på skjemaet, slik at pengene fra HELFO kommer rett inn på konto.

Den nye stønadsordningen ble vedtatt av Stortinget da statsbudsjettet for 2013 ble behandlet. Den nye stønadsordningen gjelder fra 1. juli 2013, og gis med inntil 800 kroner hvert annet år fra og med det kalenderåret du fyller 75 år. Det innebærer at du får stønaden det året du fyller henholdsvis 75 år, 77 år, 79 år osv.

Vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster.

Dette gir HELFO støtte til

Stønaden omfatter sykdomshistorie, undersøkelse, nødvendige røntgenbilder, diagnostikk og eventuelt behandlingsforslag.

Hvis undersøkelsen avdekker behov for behandling, vil tannlegen på vanlig måte vurdere om også selve behandling kan bli dekket av HELFO etter de eksisterende reglene som gjelder for stønad fra folketrygden til tannbehandling. Reglene for slik stønad finnes på nettsidene helfo.no.

Reglene er slik at de fleste må betale tannlegeutgiftene sine selv, men det finnes noen unntak. Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter.

Mer informasjon: www.helfo.no

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2012/tannhelsekontroll-for-alle-fra-fylte-75-.html?id=704130

 

Kontakt: HELFOs kommunikasjonsavdeling

Mobil: 93 43 88 80

E-post: redaksjonen@helfo.no

 

 

 

 

 

0 resultater