Pensjonistorbundets representant fra Kristiansund pensjonistforening, Bengt Gustav Eriksson, vil snakke om Spreke seniorer i borettslag/sameier i Kristiansund kommune i møte med statsministeren. 

Bengt møtte Erna Solberg for å fortelle om hvordan han bekjemper ensomhet

Bengt Gustav Eriksson og Spreke seniorer jobber for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt blant eldre.

Statsminister Erna Solberg (H) har invitert frivillige organisasjoner i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal for å høre hva som kan gjøres for å hjelpe de som kjenner seg ensomme i koronatiden.

Møtet tirsdag 17. november var heldigitalt og Pensjonistorbundets representant fra Kristiansund pensjonistforening, Bengt Gustav Eriksson, snakket om Spreke seniorer i borettslag/sameier i Kristiansund kommune i møte med statsministeren. 

- Kristiansund var pionérby for treningsprogrammet Sterk og stødig, men alt ble nedstengt da koronaen kom og tok oss, fortalte Eriksson innledningsvis i videomøtet.

Hele Bengt Erikssons budskap til statsministeren kan ses i opptak på regjeringens nettside https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digitalt-mote-om-einsemd/id2785502/. (Bengt kommer inn cirka 21 minutter og 50 sekunder ut i opptaket.)

Dette er beskrivelsen av prosjektet:

Prosjektet Spreke seniorer i borettslag/sameier har fått støtte fra DAM-stiftelsen.

Målet for aktivitetstilbudet er å stimulere til tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, god opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Målet for Møteplasser og Sterk og Stødig treningsgrupper er at vi legger til rette for i samarbeid med    frivilligheten, kommunen og KBBL å bistå slik at aktivitet blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte. Målgruppen er eldre   personer som bor i borettslag eller sameie.

Våre mål: 

1: Møteplass på hvert borettslag 1 gang i uken. Tilrettelegge for besøk og overholde smittevernsrutiner. 

2: Aktivisering av   beboere 1 gang i uka med Sterk og Stødig treningsgruppe, med gode smittevernrutiner.

3: Samle ung og gammel,  for aktivisering  og opplevelser. Tilskuddet vil være med å sikre en trygg og langsiktig tjeneste til en sårbar gruppe. Pensjonistforbundet ønsker gjennom et tettere samarbeid med kommunen og KBBL å skape treffsteder med variert aktiviteter for seniorer og eldre. Å etablere et systematisk samarbeid har et stort potensiale i seg til å skape varierte aktivitetstilbud til utsatte eldre på deres hjemmearena.

- Hvorfor er det viktig for dere å gjennomføre dette prosjektet? 

- Prosjektet er en bærebjelke inn imot aldersvennlig samfunn og Leve hele livet, som er en del av kommunens handlingsplan. 

- Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra deres medlemmer/brukergrupper? 

I Nordlandet Idrettslags lokaler samles opp mot 20 godt voksne menn til ukentlig trening, under humoristisk og myndig ledelse av Bengt Eriksson. Stemningen i treningsgruppa er god og replikkene sitter løst. Etter cirka en times variert trening er det samling rundt langbordet, med kruttsterk kaffe, søtkake og munter prat.

- Det er mye enklere å få menn til å bli med på fysisk aktivitet når vi har en ren herregruppe. Den sosiale delen er minst like viktig som selve treningen. For mange er dette ukas høydepunkt. De som har vært med i gruppa en god stund, kan vise til betydelig fremgang i kondisjon og styrke. Det motiverer og livskvaliteten øker, fastslår Bengt Eriksson.

- Oppgaven som instruktør og leder av pensjonistforeningen griper inn i hverandre. Vi skal sørge for at flest mulig kan klare seg lengst mulig. Det er også viktig for kommunen å redusere behovet for helse- og omsorgstjenester, sier Bengt Eriksson.

Dette har vært et viktig holdepunkt i pandemien. 

- Hva forventer dere at skal komme ut av prosjektet?

- Samarbeid på tvers av frivillighet, KBBL og Kristiansund Kommune, og få flere til å bo hjemme lengst mulig. 

- Hvor viktig har det vært for dere å få prosjektstøtte til tiltaket deres? 

- Uten prosjektstøtte er det ikke mulig å gjennomføre da vi må ha penger til å frikjøpe ressurser og tenke på renhold i forhold til smittevern.

- Smittefaren og andre effekter av pandemien krever at mye må gjøres annerledes enn før. Er det noen nye løsninger i prosjektet deres som dere ser for dere at skal videreføres etter at prosjektperioden er ferdig? 

- Ja, transport og tilrettelegging. Bydelsnærhet.

0 resultater