Pensjonistforbundet gratulerer alle eldre med dagen, og måtte de neste ti årene innebære sunn aldring for oss alle! (Foto: iStock)

Gratulerer med eldredagen!

30 år siden FN innførte markering av Eldredagen.

I dag, på Den internasjonale eldredagen 1. oktober, starter «tiåret for sunn aldring». Det er FN som lanserer denne kampanjen for å nå mål om en bærekraftig verden. Allerede i dag er det mer enn 1 milliard mennesker over 60 år, og innen 2050 vil en av seks personer være eldre enn 65 år. Da vil behovet for god helse blant eldre være avgjørende for å nå målet.

Eldredagen har vært markert 1. oktober siden 1990, og FNs mål med eldredagen er å sette søkelys på eldre menneskers rett til god helse og livskvalitet. 

Målene for eldredagen og tiåret for sunn aldring er:

  • Å rette oppmerksomhet mot eldre menneskers helsebehov og hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet
  • Å øke oppmerksomheten og takknemligheten mot helsefagarbeidere som jobber for god helse blant eldre, da med spesielt fokus på sykepleiere
  • Å minske de helsemessige ulikhetene mellom eldre mennesker i utviklingsland og eldre i andre land, slik at alle eldre i hele verden kan oppleve god helse og livskvalitet


Pensjonistforbundet gratulerer alle eldre med dagen, og måtte de neste ti årene innebære sunn aldring for oss alle!

0 resultater