Verv en venn!
(Bilde: Freepik - https://freepik.com)

Verv en venn!

Visste du at alle som melder seg inn i Pensjonistforbundet frem til årsskiftet vil kun betale kr 410,- som da dekker kontingent for både 2020 og 2021?
Er ikke det en god anledning til å støtte organisasjonen ved å verve flere medlemmer?

Pensjonistforbundet Hordaland gjennomfører nå en vervekampanje der alle som verver nye medlemmer til lokallag i gamle Hordaland fylke honoreres med et beløp på kr 50,- per vervet medlem.
Kampanjen varer frem til 15. desember

Følgende regler gjelder for kampanjen:

  • For hvert nytt medlem der innmeldingen er mottatt innen 15. desember 2020 betales en premie på 50,- kr
    Medlemskontingent må være innbetalt innen 04. januar 2021
  • Ververen må være medlem i Pensjonistforbundet
  • Det nye medlemmet må meldes inn enten som medlem i et  lokallag tilknyttet Hordaland fylkeslaget eller som direktemedlem i  Pensjonistforbundet Hordaland
  • Det skal fylles ut Pensjonistforbundet Hordalands verveskjema for kampanjen (se vedlegg) som kan leveres til lederen i lokallaget, eller sendes per e-post / i Posten til Pensjonistforbundet Hordaland. 
    Innmeldingsskjemaet kan også fylles ut og sendes på nettet: https://www.cognitoforms.com/PfHordaland/Verveskjema
  • Opplysningene om det nye medlemmet må være fullstendige
  • Utbetaling av premien vil skje samlet i begynnelsen av januar 2021

 

Vi har også laget en vervebrosjyre som gir gode argumenter for medlemskapet. Den finner du også i vedleggene.


Målet er 260.000 medlemmer i Pensjonistforbundet ved slutten av året!

Lykke til med vervingen!

 

0 resultater