Verv en venn

 Informasjonsbrev - September 2020

Verv en venn i høst.  Det koster nå kr. 410,- for resten av året samt hele 2021

Vedlagt finnes vårt informasjonsbrev med blant annet detaljer om vår Vervekampanje med vervepremier!  I tillegg er vårt Helseutvalg nå konstituert og de inviterer til møte i oktober måned for Helsekontaktene.  Vi arrangerer regionale møter i samarbeidsutvalgene og det er nå muligheter for kurs for Styrene, Kassererkurs og kurs i Nett-brett og smart-telefon.

0 resultater