- Nå forventer vi  at regjeringen tar grep som ivaretar kjøpekraftsutviklingen til pensjonistene, sier forbundsleder Jan Davidsen. 

Her kan du følge trygdeoppgjøret

Pensjonistforbundet arrangerer webinarer 1. og 2. september.

Trygdedrøftingene ble i år holdt 1. og 2. september, etter å ha blitt utsatt på grunn av Covid-19 på våren. Pensjonistforbundet har avholdt to webinarer knyttet til dette trygdeoppgjøret, ett etter vi leverte våre krav 1. september og ett da resultatet av trygdeoppgjøret forelå den 2. september.

Se begge webinarene  i opptak nederst på denne siden.

Slik foregikk det:

1. september overleverer Pensjonistforbundet kravene til arbeids- og sosialministeren, på vegne av 259.000 medlemmer i SAKO - samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner og Pensjonistforbundet. Den består av Pensjonistforbundet, Telepensjonistenes Landsforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund, Politiets Pensjonistforbund, Statens Vegvesens Pensjonistforbund, Postens Pensjonistforbund, Fagforbundet og LO-Stats pensjonistutvalg. 

2. september er det såkalte drøftinger, før resultatet bli kunngjort. I år skjer møtene digitalt.

Tapt kjøpekraft hvert år

Trygdedrøftingene skjer normalt i mai hvert år, men siden lønnsoppgjøret i år ble utsatt, ble også trygdeoppgjøret utsatt til høsten. Pensjonistforbundet og SAKO er i full gang med å forberede krav og vil invitere andre organisasjoner til å delta i kravoppsettet. 

- Vi registrerer at lønnsoppgjøret i frontfaget gir økt kjøpekraft, og nå forventer vi  at regjeringen tar grep som ivaretar kjøpekraftsutviklingen til pensjonistene også, sa forbundsleder Jan Davidsen i forkant av drøftingene. 

I de fire årene fra 2015 til og med 2018 har pensjonene økt mindre enn prisveksten, og pensjonistene har dermed tapt kjøpekraft hvert år i denne perioden.

I 2019 økte pensjonene med 0,2 prosent mer enn prisveksten, altså en liten bedring, men for lite til å ta igjen nedgangen fra de fire foregående årene. Trygdeoppgjøret berører nær en million alderspensjonister og ca 300.000 uførepensjonister.

Webinar: 1. september kl. 16.00 Om Pensjonistforbundets krav i årets trygdeoppgjør.

Webinar om trygdeoppgjøret 1 september 2020 from Pensjonistforbundet on Vimeo.Webinar: 2. september kl. 13.00 Om resultatet av årets trygdeoppgjør.Webinar om trygdeoppgjoret 2 september 2020 from Pensjonistforbundet on Vimeo.

0 resultater