Åpent møte 24.april 2013 - Skatteetaten på besøk

Vellykket medlemsmøte 24. april 2013

 Dette var et åpent møte. Møtet var bekjentgjort ved oppslag på butikken og det var lagt ut innbydelser i postkasser i distriktet. Det var godt oppmøte, de fleste oppmøtte var riktignok medlemmer i foreningen fra før, men det var også en god del ”nye” ansikter å se blant forsamlingen. Vårt håp er at dette kan føre til at vi får nye medlemmer

Som åpningssang hadde vi valgt ”Og vesle lerka, ho hev det so”.

Etter at forsamlingen var ønsket velkommen ble det tent ett lys og holdt 1 minutts stillhet til minne om to trofaste medlemmer, Margit Sagli og Alfred Bjarne Robertsen som begge var døde siden forrige medlemsmøte. Etter minnestunden sang forsamlingen ”Der roser aldri dør”.

Ordet ble så gitt til rådgiver Torleif Bergsås fra ”Skatt Midt-Norge” som holt et interessant foredrag om temaet ”Gaver og Arv”. Hovedtemaet var hvordan en kan overdra sine midler til barn, barnebarn og olderbarn på en avgifts-besparende måte på legalt vis. I tillegg til dette orienterte han litt om kontroll og innlevering av selvangivelsen for inntektsåret 2012. Forsamlingen benyttet også anledningen til å stille spørsmål om ting når det gjalt både selvangivelsen og kveldens hovedtema om gaver og arv. Hvis noen har spørsmål om arv og gaver av mer personlig art opplyste Bergsås at de kan ringe ham på telefonnummer 71195226.

Neste post på programmet var ord for dagen som var ved Karen Midtbø som leste et dikt av Hedvig Wist. Diktet hadde tittelen ”Kjøpt lykke”.

Borghild last deretter fra referatet fra forrige møte 20.03.2013

Nå var det tydelig at forsamlingen var kaffetørst, vi endret derfor litt på saklista, bordverset ble sunget og kaffe og flotte snitter og kakaer ble servert. I kaffepausen var det åresalg.

Neste post på programmet var orientering om sommerens turer. Bjørga Kleivenes og Marit Elin Nerli orienterte. 

Overnattingsturen går til Lillehammer med utflukter til Maihaugen og Bjærbekk. Avreise 20. august kl 08.00 med retur 23. august. Prisen blir kr 4150,00 pr deltaker ved 30 deltakere. Foreningen sponser turen med kr 200,00 pr deltaker. Det ble lagt ut påmeldingsliste på møtet, siste frist for påmelding er 1. juli.

Dagsturen går til Trollstigen – Herdalssetra – Ekrelia – Stordalen. Egenandelen for denne turen blir kr 600,00. Turen går 20. juni. Også for denne turen ble det lagt ut påmeldingsliste. Listene blir også lagt ut på møtet i mai. Hvis det er noen av de påmeldt som ikke kan delta på grunn av sykdom, må de melde fra. Det blir kjørt med 1 buss, hvis bussen blir full blir det venteliste.

Kleive pensjonistforening har tatt på seg å arrangere Fylkestreffet 2013. Treffet blir 1. juni i Kleivehallen. Det er LC Molde/Fannefjord som står for den praktiske delen av arrangementet og det arbeidet er godt i gang. Leder for arrangementskomiteen er Odd Kåre Amundsgård fra LC Molde/Fannefjord. Pris pr deltaker er kr 350,00. Det ble sendt rundt påmeldingsliste på møtet. Olav Jakob tar imot påmelding og innbetaling av deltakeravgift. Han sørger for at avgiften blir innbetalt til fylkesforeningen innen fristen.

Så var det tid for allsang igjen. Denne gangen sang vi ”No livnar det i lundar”.

Siste post på programmet var trekking av flaxlodd og andre gevinster.

Nå var klokka blitt 18.30 og det var tid for å si takk for i dag og vel hjem etter at forsamlingen tradisjonen tro hadde sunget ”Gud signe vårt dyre fedreland”.

0 resultater