Fylkesstyret

28. mai 2020 møttes det nye fylkesstyret i Pensjonistforbundet Buskerud.  Møtet ble avholdt på Hermannsenteret i Mjøndalen og på grunn av koronasituasjonen ble alle råd fra Helsedirektoratet selvsagt fulgt.

Fylkesstyret består av følgende personer:

Leder – Rune Bugge Persson – Drammen Pensjonistforening

Nestleder – Torill Naper Hauge – Konnerud Pensjonistforening

Styremedlem – Rigmor Skjereng – Pensjonistforbundet Nedre Eiker

Styremedlem – Jan Stolp – Lier Pensjonistforening

Styremedlem – Synnøve Evensen- Åmot Pensjonistforening

Styremedlem – Alf Litangen – Pensjonistforbundet Søndre Hurum

Styremedlem - Gunnar Johansen – Flå Pensjonistforening

Varamedlem – Berit Arnesen Ferguson – Hokksund Pensjonistforening

Varamedlem – Anne Katrine (Kine) Langum – Drammen Pensjonistforening

Varamedlem – Oddbjørn Hoem – Hønefoss Pensjonistforening

Observatør – Margareth Sømme Wilthil, Fagforbundet

Observatør – Jan Dybvik – Postpensjonistene

Fylkessekretær – Gro Renstrøm Moen

0 resultater