Vi kondolerer familien til familien til Inger Johanne Knudsen

Mangeårig leder i Pensjonistforbundet Hordaland, Inger Johanne Knudsen døde natt til 28. mai etter en tids sykdom.

Inger Johanne ville blitt 90 år i juli måned og hun gledet seg å bli 90 og fremdeles leder av Eldrerådet i Bergen.

 


Dessverre oppnådde hun ikke dette målet. Det er ingen som har vært i kontakt med Inger Johanne uten at Eldrerådet har vært samtaleemne. Hun var leder i dette viktige rådet for eldre fra 2003 til idag, og hun har hatt et brennende engasjement som var kjent i hele landet.

Inger Johanne var styremedlem i Pensjonistforbundet Hordaland 7 år før hun tok over som leder i 2001. I 2017 etter 16 år overlot hun lederklubben til en ny leder.
I 7 år var hun også nestleder i Pensjonistforbundet. Hun har også vært leder i Statens Seniorråd i 6 år.

Inger Johanne vil bli husket som en sterk kvinne som brente for det som opptok henne. Hun er et forbilde for oss som er blitt aktive i Pensjonistforbundet både før og etter at hun gikk av som leder, og som skal ta opp arven etter henne som talspersoner for eldre på alle plan i samfunnet.

Pensjonistforbundet Hordaland lyser fred over Inger Johannes minne. ❤️❤️❤️

Hvis du vil skrive noen minneord kan du gjøre dette på vår Facebook side
https://www.facebook.com/PfHordaland/

 

Metatekst

0 resultater