Månedsbrev nr 5 – mai 2020

Informasjon fra fylkesforeningen.

EN ALVORLIG ADVARSEL TIL ALLE FORENINGER!

Det er mange som får falske mail i disse dager hvor de blir bedt om å overføre penger, veldig ofte EURO. Mailen ser ut som den kommer fra/til kasserer og leder i foreningen! Her er det snakk om smarte bedragere – for all del IKKE send penger uten at dere vet hvem som har krav på penger fra lokalforeningen... Nettsvindel er en type bedrageri som blir utført ved bruk av internett. Svindel kan for eksempel skje via SMS, telefon, e-post. Metodene som blir brukt, varierer. Svindleren har økonomisk vinning som mål.

 

Samarbeidsutvalg og eldreråd er en viktig jobb for oss

Forbundet har minnet oss igjen og igjen om å lære opp og motivere foreningene innenfor samme kommune eller område – til å samarbeide mer. Hvis alle foreningene våre i en og samme kommune er representert i det kommunale Eldrerådet, kan innspill fra foreningene gjennom samarbeidsutvalget styrke arbeidet i rådet.

Målet i gamle Akershus med våre 45 foreninger, er derfor å få etablert slike samarbeidsutvalg. Utfordringen er å få utvalgene til å fungere! Dette arbeides det mye med nå fra Forbundets side – og det er mye god opplæring å hente ut derfra.

Opplæringen for våre medlemmer i eldrerådene, er også viktig. Alle lokalstyrer bør ta opp disse temaene og motivere til kurs. Aktivitet, inkludering og fellesskap blir veldig viktige stikkord for oss i tida som kommer.

Meld dere på tilbudet som nå er kommet til styrekurs, kassererkurs og kurs for valgkomite på den digitale plattformen TEAMS.

Vi håper dette er et tilbud som vil være til nytte for dere. I tillegg til selve kursinnholdet vil det være en fin introduksjon til å delta på digitale kurs eller møter.

HJELP TIL Å DELTA PÅ DEN DIGITALE PLATFORM! TA GJERNE KONTAKT MED FYLKESSEKRETÆREN

 

DET NYTTER! RYDD VIDERE I MEDLEMSREGISTERET!

Nå ser vi at dere er flinke med å få på plass medlemmenes mobilnummer Men fortsatt mangler altfor mange navn epostadresser i samme register. Trenger dere hjelp, så kontakt Liv på fylkeskontoret.

Både lokalforeningene, fylkesforbundet og forbundet sentralt har stor nytte av å informere medlemmer elektronisk. SMS er billig og epost er GRATIS for å invitere eller informere!

 

ÅRSMØTET GÅR SIN GANG – HUSK Å SVARE

Alle delegater, som var påmeldt årsmøte 18. mars 2020 har mottatt informasjon/svarskjema. Frist for innsending er, postlagt senest 18. mai 2020. Protokollen fra årsmøte sendes alle ledere i lokalforeningene når den er klar. Vi har mottatt en goddel svarskjemaer men mangler fortsatt noen!

I tillegg til posten kan du også skanne utfylt skjema og sende den elektronisk.

Den løsningen er jo raskere enn porto og post – for mange steder går posten tregt nå!

Har du noe å spørre om – ta kontakt!

 

NY RINGERUNDE TIL ALLE

Nå før 17. mai ringer vi fra arbeidsutvalget i Akershus til alle lokallagslederne. Vi ønsker en hyggelig prat om dagens situasjon og hvordan din forening ser på framtida. Når vi ringer, kan dere også gjøre avtale om ny SMS-runde, som er tatt godt imot.

 

KLARE MØTEREGLER EN STUND TIL

Forbundet vårt ber oss følge rådene fra nasjonal helsemyndighet pga koronasmitten en stund til. Det betyr nå at det er tillatt med styremøter/små grupper og husk smittevernreglene – mens medlemsmøter IKKE anbefales! Først i tredje kvartal kan vi kanskje begynne forsiktig å tenke på vanlige møter igjen. Lurer dere på noe, følg med i media eller ring oss!

 

Som før: Hold kontakt – ring hverandre

Legg gjerne planer for høsten og framtida. GOD VÅR!

 

Hilsen fra Pensjonistforbundet Akershus

Sigmund Kristoffersen, styreleder

Liv O. Jakobsen, fylkessekretær

0 resultater