Pensjonistforbundet Finnmark, styre fra venstre Solveig K. Hætta, Jan A. Samuelsen, Alf Stenersen, Arnhild K. Hegge og Roald Basma.

Styremøte 26. mai 2020 i Tana

Myndigheter har nå gitt tillatelse om å avholde arrangementer med inntil 50 personer med 1 meters avstand.

Pensjonistforbundet sentalt anbefaler at styrene i våre fylkes- og lokalforeninger gjenopptar den fysiske møteaktiviteten, selvsagt i henhold til anbefalte smittevernhensyn når det gjelder avstand mellom den enkelte.

Sakliste på styremøte 26.5.20

27/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

28/20 Årsmelding og regnskap 2019

29/20 Styremøte protokoll til lokalforeninger

30/20 Utbetaling av godtgjørelser

31/20 Årsmøte 2020 – fastsette dato?

32/20 Pensjonistforening Samhold, utsette årsmøtet.

33/20 Eventuelt

0 resultater