Rutiner under møter for å unngå smitte 

Oppdatert informasjon om aktiviteten i lokal- og fylkesforeninger

Som tidligere skrevet anbefaler vi at styrene i våre fylkes- og lokalforeninger gjenopptar den fysiske møteaktiviteten, selvsagt i henhold til anbefalte smittevernhensyn når det gjelder avstand mellom den enkelte. Vi anbefaler alle å vente med medlemsmøter, i alle fall til høsten – og ikke før rådene fra helsemyndighetene tilsier det og sentralstyret i Pensjonistforbundet gir klarsignal.

Det er svært mye man må tenke på som arrangør av medlemsmøter. Her er et utdrag av rådene vi har fått fra en kommunal smittevernoverlege:


Arrangørs ansvar:

Å være arrangør betyr at man har oversikt over hvem som er tilstede på et arrangement, hvis smitte påvises senere er det enkelt å finne ut hvem som var i samme arrangement ( så jeg og mine folk kan få gjort smitteoppsporing på en god og enkel måte). Det betyr at det må finnes en oversikt som går minst 2 uker tilbake om hvem som har deltatt med hvem i hvilket arrangement.

Arrangør har også ansvar for at rådene om avstand overholdes.

 

Hygiene:

Håndhygiene er absolutt viktigst, det kan løses med håndsprit.

Man må likevel tenker på forsterket renhold på toaletter ( altså vask underveis i arrangementet om det varer over mange timer med mange folk) og på kontaktflater.

 

Servering:

Hvis det serveres mat vil man trenge ekstra hygienetiltak i forbindelse med selve serveringen/spisingen. Buffet/kakebord anbefales ikke ( mange bruker samme kakespade eller kniv).

Servering av alkohol vil vanligvis være problematisk pga at det påvirker folks dømmeevne og dermed etterlevelse av tiltak.

 

Informasjon om smitte:

Det bør sikres at ingen med feber eller luftveissymptomer deltar på arrangement, hvis noe tilstede får symptomer må de gå hjem straks.

Heng gjerne opp plakater om håndhygiene og at man må være frisk.

 

Lag en renholdsplan ( hva skal vaskes når og av hvem).

Eksempel:

Håndsprit ved inngang.

Håndsprit ved servering ( eks ved henting av kaffe/kake)

Vaske over håndtak, kontaktflater og toaletter eksempelvis annenhver time ( klorløsning kan brukes).

Vask etter arrangement.

 

Andre råd:

Sette opp informasjon om hygiene og at syke ikke har adgang, innskjerp overfor egne medlemmer at det er null-toleranse for å møte opp småsnufset.

Potensiell smitterisiko stiger med antall tilstede.

Man må ha noen form for protokoll hvor man skriver hvem som har vært der, denne kan kastes etter 14 dager ( så man ikke får trøbbel med lagring av personopplysninger).
Vær streng med å ikke ha drop-inn, at folk dere ikke kjenner eller har vært i kontakt med plutselig dumper inn uten å vite om reglene.
Vurdere evt påmelding dagen før.

 

Som dere ser er listen med tiltak omfattende, noe som tilsier at det er gode grunner til å vente med medlemsmøter inntil nærmere beskjed blir gitt.

 

0 resultater