Møteaktivitet i styrene i fylkes- og lokalforeningene gjenopptas 

Det er ikke anbefalt å ha medlemsmøter. De utsettes på ubestemt tid.

Som følge av de siste rådene fra myndighetene når det gjelder koronasituasjonen, anbefaler vi nå at styrene i våre fylkes- og lokalforeninger gjenopptar møteaktiviteten. Vi vet at flere har gjennomført møter hele denne perioden via digitale kanaler, men at andre igjen ikke har funnet det mulig å gjøre det. Med en avstand på en meter mellom deltakerne, mener vi at vanlig møteaktivitet nå kan gjennomføres.

Det er svært viktig at Pensjonistforbundet er aktivt i alle ledd, særlig i den tiden vi nå er inne i. Eldre er en utsatt gruppe på flere måter, både ved å være i risikosonen og ved å utsettes for de største restriksjonene når det gjelder aktiviteter og samvær med andre. Pensjonistforbundets er nå mer enn noen gang en viktig stemme på vegne av de mange som er syke, isolerte og ensomme. Vi er en viktig høringsinstans overfor myndighetene, både nasjonalt og lokalt. Mange eldre har dødd på sykehjem som følge av korona, og vi vet at kommunene mangler smittevernutstyr. Dette er en av flere saker det er viktig at vi følger opp. Tillitsvalgte i alle ledd må følge nøye med på situasjonen og si ifra når ting ikke er som de skal.

 

Når skal dere starte opp med medlemsmøter igjen? Det er et viktig spørsmål som må diskuteres og vurderes lokalt. Hva vil det innebære for dere? Hvilke forholdsregler må dere ta, som ansvarlig arrangør? Er det praktisk mulig å gjennomføre innenfor gjeldende anbefalinger og rammer?

Husk at mange nå har stort behov for sosial kontakt – slik at det trolig vil bli langt flere deltakere enn de som vanligvis deltar på medlemsmøter. Med inntil 50 deltakere vil det være behov for et lokale på ca 200 kvm, jfr gjeldende råd om avstand mellom deltakere.

 

Men nå er det først og fremst viktig å få i gang styreaktiviteten – lykke til med det!

 

Med vennlig hilsen

Pensjonistforbundet

0 resultater