Mellvin Steinsvoll

Dårlig løsning for mange eldre

• Pensjonistforbundet krever billetteringsordning som alle kan bruke 

• Pensjonistforbundet krever billetteringsordning som alle kan bruke - Alle må få reise med buss og betale med lovlige betalingsmidler. App-løsninger og SMS ekskluderer mange eldre, slik skal vi ikke ha det.

• Pensjonistforbundet krever billetteringsordning som alle kan bruke - Alle må få reise med buss og betale med lovlige betalingsmidler. App-løsninger og SMS ekskluderer mange eldre, slik skal vi ikke ha det. MOLDE: Det sier lederen i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal, Mellvin Steinsvoll. Han mener de nye betalingsordningene på bussene til Fram er direkte ekskluderende for mange eldre. - Skjerp dere - Nå må fylkeskommunen skjerpe seg og sørge for at alle kan ta bussen uten å risikere å bli tatt som snikere når de ikke har muligheter til å betale digitalt. Den generasjonen jeg representerer er vant med å betale for seg, mange føler det som skummelt å ta bussen når de ikke får betalt, sier Mellvin Steinsvoll til Romsdals Budstikke. Telefonstorm Han forteller om mange telefonhenvendelser fra eldre som ikke har mulighet til å benytte de betalingsmåtene Fram har lagt opp til. - Mitt svar er da: Gå inn døra bak og gå ut døra bak. Ingen skal risikere å bli sett på som en sniker fordi de ikke får betale med vanlige betalingsmidler. Han understreker at situasjonen er spesielt vanskelig for eldre som er avhengig av buss og ikke er fortrolig med digitale løsninger. - Leve hele livet - Folk som på grunn av høg alder eller andre forhold ikke lenger har førerkortet er spesielt rammet. Da må de kunne ta buss av og til for å komme seg rundt. Folk skal føle at de er med i samfunnet og ikke bli satt til sides. Det gjelder i høgeste grad også i denne saka. Det er vedtatt politikk at folk skal bo heime lengst mulig. Da må det være mulig å komme utom døra. Vi kopler dette opp mot programmet «Leve hele livet», understreker Mellvin Steinsvoll. Denne saka har fått mye oppmerksomhet, og Steinsvoll sier de vil presse på for å finne løsninger slik at alle som vil kan reise kollektivt, også folk som ikke er på nettet. Krever løsninger - Vi har kontaktet alle medlemmene av fylkestinget om denne saka. Den er også tatt opp to ganger i fylkeseldrerådet., sier Mellvin Steinsvoll. Han håper og tror at det nytter å si fra når nye ordninger oppfattes som urimelig. Her viser han til kampen etter at det ble bestemt at alle skulle få lønnsslippen digitalt. Her sto Pensjonistforbundet hardt på for at de som ønsket det, skulle få lønnsslippen i Posten. Slik ble det også. Han er også bekymret for at antallet bussavganger blir redusert, noe som rammer enkelte mer enn andre. Ordningen med 50 prosent rabatt for pensjonister er et gode, nå handler det om å få betalt for reisa også for dem som ikke mestrer digitale løsninger.

0 resultater