Rune Bugge Persson ble valgt til ny Fylkesleder i Pensjonistforbundet Buskerud

 Alternativt årsmøte i Pensjonistforbundet Buskerud avholdt

På grunn av Korona-situasjonen har det ikke vært mulig å avholde vårt årsmøte som planlagt 18. mars 2020.  Vi har derfor gjennomført et alternativt årsmøte med votering og godkjennelser hjemmefra.  Rune Bugge Persson ble valgt som leder.

Delegatene behandlet årsberetning, regnskap, budsjett og valg i henhold til vedtektene.  Det var 58 delegater i tillegg til endel med observatørstatus som deltok.  Pr. 23. april 2020 ble det nye fylkesstyret valgt.  Rune Bugge Persson ble valgt som leder for 2 år.  Rune har bred bakgrunn både fra fagbevegelsen, en rekke verv og har bred eldrepolitisk berfaring.  Han har vært ansatt som Organisasjonssekretær i Pensjonistforbundet fra 2000 til og fram til 2019.  Han er også nyvalgt Leder for Fylkeseldrerådet i VIKEN og er medlem av Eldrerådet i Drammen.  Vi ønsker det nye Styret velkommen og ser fram til samarbeidet.

0 resultater