Nyhetsbrev 

I dette nyhetsbrevet kan du lese om noen av våre aktiviteter den siste tiden.

 

Kjære medlem,

Pensjonistforbundet følger nøye med på utviklingen av Covid-19 og de utfordringer dette gir for eldre. Vi er spesielt opptatt av de mange dødsfallene på sykehjem. En ting er at eldre på sykehjem er en særlig utsatt og sårbar gruppe - men hvordan har smitten kommet inn på sykehjemmene og fått spre seg?
Vi ser at media også har vært opptatt av dette den siste uken, og det er vi glade for. At beredskapen har vært for dårlig, både med tanke på smittevernutstyr og bemanning, er hevet over enhver tvil. Nå er spørsmålet hva som gjøres for å forhindre at vi kommer i en slik situasjon igjen, der sårbare eldre ikke blir tilstrekkelig beskyttet. Det blir en viktig jobb som må gjøres i etterkant av pandemien.

 

Ny episode av PLUSSpodden:

Eldre og seksualitet

Det både snakkes og skrives svært mye om yngre mennesker og sex i media og ulike digitale kanaler. Men når opplevde du sist at noen snakket om eldres seksualitet?
I denne episoden av PLUSSpodden møter du ekteparet Vigdis og Snorre, som forteller hvordan samlivet har endret seg med årene.

 

Trygdeoppgjøret utsatt til høsten

Regjeringen har bestemt at trygdeoppgjøret utsettes til høsten

Utsettelsen får ingen betydning for den samlede utbetalingen i løpet av 2020, men det vil bety at du må vente noen måneder ekstra før du får økt pensjon.

 

Større risiko for vold og overgrep

Vi vet at mange eldre opplever å bli utsatt for vold og overgrep fra nærstående personer eller personer de er avhengige av. Når mange eldre nå er isolert, både hjemme og på sykehjem, øker risikoen.
Det er vi i Pensjonistforbundet bekymret for - og har sendt brev til helse- og omsorgsministeren,  hvor vi ber han om å iverksette nødvendige tiltak.

 

Kritiske til prioriteringene i helsevesenet

I forbindelse med pandemien har Helsedirektoratet sendt ut et prioriteringsnotat på høring. Pensjonistforbundet reagerer kraftig på  at i en tid der tiltak rettet mot f.eks hjemmeboende med kognitiv svikt burde vært styrket, så må de selv og deres pårørende klare seg som godt de kan, med mindre støtte fra de kommunale tjenestene.

 

Mange gode medlemsfordeler!

Kanskje er tiden inne for å kjøpe ny bil - eller en el-sykkel? Husk å følge med på Pensjonistforbundets mange gode medlemsfordeler.

Vi ønsker deg en fin vår!

 

 

0 resultater