Ekstra månedsbrev mars 2020

Informasjon fra fylkesforeningen

Årsmøtet blir på PAPIR/POST!

BILDET: Styret har lagt bort håpet om et hyggelig årsmøte under ett tak i år, så her er et minne fra i fjor: Årsmøtedirigent Ellen-Karine Egner og fylkesleder Sigmund Kristoffersen. Nå er det bestemt at årsmøtet skal holdes SKRIFTLIG og per POST! (Foto: John Granly)

Kjære venner i Pensjonistforbundet Akershus!

Torsdag 16. april fattet styret i Pensjonistforbundet Akershus enstemmig vedtak om å avholde årsmøtet for 2020 per brevpost. Alle delegatene til årsmøtet i mars, er fortsatt lovlig valgt. De har alle fått årsberetning, regnskap, budsjett og forslag på styrevalg tilsendt. Nå får delegatene et brev fra fylkeskontoret og en frist med å svare skriftlig. Når fristen er ute, og forhåpentlig alle har svart, summeres svarene opp i en årsmøteprotokoll. To blir foreslått valgt til å godkjenne protokollen. DA vil fylkesforbundet vårt ha et nyvalgt styre og et budsjett å styre etter!

Dette er bakgrunnen for dette EXTRA og viktige Månedsbrevet denne våren J

Ps informer delegatene!

Send flere SMS-er til medlemmene i lokalforeningen din!

Pensjonistforbundet Akershus har som nevnt tidligere avlyst alle arrangementer inntil videre. STOR TAKK til dere i lokalforeningene for at dere benyttet dere av muligheten Forbundet ga oss til utsendelser av tekstmeldinger (SMS) til alle med mobiltelefoner. Vi har ikke tall på alle som leste den spesielle hilsenen de fikk fra sin lokale pensjonistforening, men vi har 12-13.000 medlemmer i gamle Akershus – og har en periode vært større enn Oslo, og det største fylkesforbundet i Pensjonistforbundet! Dette gir litt prestisje, men mest hyggelige utfordringer. Fortsatt kan dere i lokalforeningene sende slike meldinger til medlemmene GRATIS! Lag en tekst på inntil 306 tegn - og ta kontakt med Liv på fylkeskontoret. Hun ordner utsendelsen for dere.

0 resultater