Mellvin Steinsvoll

Åpent brev til Fylkestinget M&R

Den digitale utvikling på godt og ondt – kontantfri billettering.

Digitaliseringen i vårt moderne samfunn er kommet for å bli og offentlig tjenesteproduksjon og forvaltning må følge med i denne utviklingen.
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal ønsker ikke å bli oppfattet som en sinke i den digitale utvikling.
Vi ønsker den digitale utvikling velkommen. I midler tid er vi opptatt av at prosessene ikke skal gå fortere enn at en er trygg på at hele befolkningen føler at de blir tatt med. Ingen skal føle seg forbigått eller som utgått på dato.
Blant de viktigste fylkeskommunale tjenesteområdene for den eldre delen av befolkningen, er gode kollektivtilbud. Når viktige deler av denne tjenesten digitaliseres, blir det i stor grad de eldre som får problemene. Et av de utfordrende områdene som kom opp, var at det skrevne ruteheftet skulle digitaliseres (Fram-appen). Etter krav fra fylkeseldrerådet som etter hvert fikk saken på sitt bord, kom
en akseptabel løsning på plass. Et annet utfordrende område er buss og fergetilbudet. På grunn av fylkeskommunale sparetiltak, ble ruteproduksjon redusert spesielt i distriktene. Et område som nå ligger på politikernes bord, er forslag om kontantfri billettering og autupass både på sjø og land.
Reduksjon i busstilbudet spesielt i distriktene, har skapt vanskeligheter for de som ikke har alternative fremkomstmidler. I dette bildet finner vi spesielt eldre mennesker som på grunn av alder eller sykdom,
har mistet retten til å føre bil. Livsstandarden for disse er betydelig redusert.
Kontantfri billettering med henvisning til Fram-appen, blir oppfattet som at transportmidlets dør er stengt for den delen av befolkningen som ikke er brukere av digitale verktøy. Den det gjelder føler seg diskriminert fordi de blir nektet å bruke lovlige alternativer som betalingsmiddel.
I h.h. til kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» som også gjelder fylkeskommunen, skal det tilrettelegges for at eldre skal kunne bo i sine hjem lengst mulig. En slik målsetting betyr ikke at den hjemmeboende ikke skal kunne komme seg ut og delta i samfunnslivet. En god fremkommelighet gjennom et godt tilpasset kollektivt reisetilbud, er derfor en viktig del av reformen som fylkeskommunen må ta på alvor.
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vil sterkt anmode fylkespolitikerne i Møre og Romsdal om å se
på saken på nytt. Det må finnes en  løsning på billetteringen innen de kollektive reisetilbudene i fylket som gjør tilbudene tilgjengelige også for de som ikke er brukere av digitale løsninger.
Inntil en annen billetteringsordning er på plass, gis pensjonistene tilbud om gratisreise med de kollektive transportmiddel som Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for.  
 

6413 Molde 15. april 2020

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal
 

0 resultater