Foto: Ingrid M. Asp/ASD

Trygdeoppgjøret er utsatt til høsten

Regjeringen har bestemt at trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten. Trygdeoppgjøret er pensjonistene og de uføres «lønnsoppgjør».
I trygdeoppgjøret bestemmes det hvor mye pensjonen og uføretrygden skal øke med i år.

Normalt gjennomføres trygdeoppgjøret i mai hvert år, og pensjonsøkningen gjøres med virkning fra 1. mai.

I år utsettes trygdeoppgjøret til høsten, men virkningstidspunktet for økningen skal også i år være fra 1. mai. Du vil derfor motta en etterbetaling for beløpet som mangler i de månedene som går i perioden frem til trygdeoppgjøret gjennomføres. Dermed vil ikke utsettelsen få betydning for den samlede utbetalingen i løpet av 2020, men det vil bety at du må vente noen måneder ekstra før du får økt pensjonen.

Det har tidligere blitt bestemt at lønnsoppgjøret utsettes til høsten. Siden trygdeoppgjøret bygger på resultatet av lønnsoppgjøret, mener regjeringen at det er en riktig beslutning å også utsette trygdeoppgjøret, uttaler arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen på regjeringens nettsider.

- Vi tar regjeringens beslutning til etterretning, og ser det som en naturlig konsekvens av at tariffoppgjørene er utsatt, sier leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen.

0 resultater