Rådet for et aldersvennlig Norge etterlyser kommunale tiltak for å ivareta engstelige enslige eldre i påsken. 

Brev til norske kommuner:
Bekymret for eldre i påsken

- Påsken står for døra. Høytider er krevende for mange, selv uten koronaviruset. Det er all grunn til bekymring hvis tiltak ikke blir iverksatt overfor engstelige, enslige eldre, skriver Rådet for et aldersvennlig Norge i et brev til norske kommuner.

Brevet er undertegnet rådets leder Trude Drevland og leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen, som er rådsmedlem.

- Det er ikke nok bare å snakke om risikogruppen. De som sliter, enten de er eldre eller har underliggende sykdommer, må bli snakket med, heter det i brevet, som etterlyser et systematisk arbeid for å sikre at de som trenger det blir fulgt opp.

- For neste fase i kampen mot koronaviruset er det snakk om å isolere risikogruppen. Blir dette situasjonen, må vi be om at kommunene tar kraftige grep, skriver rådet. 

- Mange i risikogruppen er enslige, og situasjonen vi befinner oss i, gjør at mange ikke tør å gå ut. Kafeen, eldresentret, dagsentret og frivilligsentralen er stengt. Gatene er tomme. Naboen er ikke å se. Maten som ellers har blitt servert på dagsentrene, blir levert til kjøleskapet hjemme. Familie har ikke mulighet til å komme på besøk fordi vi eldre skal beskyttes mot smitte. Hverdagen er snudd fullstendig opp ned, og folk blir svært engstelige.

 

- Eldre, enten de bor hjemme eller på hjem, blir sittende alene. Dette vil røyne på både psykisk og fysisk helse, og kan gjøre store, ubotelige skader.

 

- Det er iverksatt en rekke flotte initiativ fra kommuner, frivilligheten og enkeltpersoner i form av for eksempel ringegrupper. Men når det kommer til oppfølging av enkeltmenneskene, er det kommunen som av personvernhensyn må ta ansvar og sikre en god ivaretakelse av den enkelte. Situasjonene i mange kommuner er at ansatte må permitteres. Disse ressursene håper vi kan brukes til det beste overfor kommunens risikogruppe fremfor at de blir permitterte.

 

Brevet i sin helhet finner du nedenfor. 

0 resultater