Styret 2019, Arnfinn Larsen og Jon Skarvøy er ikke til stede på bildet. 

Påskehilsen til Pensjonistforbundets lokale lag, foreninger og medlemmer

Kjære alle sammen.

Påsken nærmer seg. For de fleste av oss, er påsken normalt en høytid der familie og venner samles til trivelig fellesskap.
Påsken 2020 blir ikke slik vi helst skulle likt den. I stedet for tanker om trivelige dager med besøk av slekt og venner, kom Koronaviruset og skapte unntakstilstand i en hel verden.  Resultatet
er at vi må finne oss i å utsette de fine dager som normalt hører påsken til. Vi må også innstille oss på at de vanskelige dager vi får som følge av Korona, vil fortsette en stund utover våren.
Fra Pensjonistforbundets side, er vi opptatt av at den vonde tiden skal være minst mulig vanskelig for oss alle. Vi vil bidra med det vi kan for at de negative virkninger som følger av et nedstengt Norge, skal bli minst mulig vanskelig. At de aller fleste av oss, føler seg lite bekvem med situasjon, er vel lett å forstå, men det er likevel vår klare oppfatning at situasjon føles vanskeligst blant den eldre delen av befolkningen og spesielt blant de eldre som bor alene.
I håp om å kunne dempe virkningene for de eldre noe, har vårt styre satt i gang det vi kaller «Aksjon eldrekontakt». Under denne aksjon, bes våre lokallag bli med på dugnad der vi med bakgrunn i lokalkunnskap, tar telefonisk kontakt med de eldre. Etter en uke med ringeaksjon,
er tilbakemeldingene at initiativet er godt imot tatt.
For tiden, er vi i samarbeid med den dyktige musiker og sanger Odd Arne Halaas, i gang med å gjøre noen av hans musikalske innslag tilgjengelig på vår hjemmeside. Hvis vi lykkes, vil innslaget være å finne ved en link på  www.pensjonistforbundet.no\moreogromsdal

På vegne av styret i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vil jeg i en ond tid, ønske dere alle en så god Påske som mulig. Sammen skal vi ri stormen av og være klar for å møtes til trivelige sammenkomster så snart situasjonen normaliserer seg.
Til slutt ber vi lokallaget hilse så mye til medlemmene. Ta godt vare på hverandre.

 

Med vennlig hilsen

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Mellvin Steinsvoll
Styreleder

0 resultater