Pensjonistforbundet i Østfold anmoder om aktive eldreråd i krisetider. PS: Bildet er tatt før Koronan kom.

Eldreråd i krisetider

De eldre er en utsatt gruppe til å bli alvorlig syke ved smitte av koronaviruset. Videre er mange eldre ekstra ensomme nå når treffpunkter er stengt.

 

Pensjonistforbundet Østfold ber om at eldrerådene skal å være aktive i disse krisetider. Ikke at de skal møtes fysisk, men at de drøfter hvordan kommunene kan legge til rette for at de eldre kan få en ekstra oppfølging i disse dager. Det kan være med besøk, trygg handletid i butikker, ringedugnad og andre ting.

0 resultater