Fornyelse av førerkort

I disse tider er vegkontorer stengt.Er noen du kjenner i den situasjonen at førerkortet utløper, så er det kommet midlertidige regler på det:
 

Se vedlegg lenger ned !

Fornyelse av førerkort-utsettelse

I disse tider er vegkontorer og legekontorer stengt eller har redusert bemanning.

Om du eller noen du kjenner er i den situasjonen at førerkortet utløper, så er det kommet midlertidige regler på det:

 

Er du over 80 år, kan du kjøre 3 måneder ut over utløpsdatoen.

Er du under 80 år, kan du kjøre 6 måneder ut over utløpsdatoen.

 

Du finner mer informasjon på sidene til Statens vegvesen eller se vedlegg lenger ned.

0 resultater