AKSJON ELDREKONTAKT

Til Pensjonistforbundets lokale lag og foreninger i Møre og Romsdal

I Pensjonistforbundet er vi alle opptatt av at pensjonisttilværelsen skal være mest mulig trivelig og givende. Vi som ønsker det, skal under normal tilstand, ha muligheter til å delta i samfunnslivet, vi skal kunne dyrke våre hobbyer, dra på reiser, gå på kafeer og vi skal kunne gå på møter i Pensjonistforeningen og møte gode venner.

Slik situasjonen er i disse «Koronatider», er det lett for at dagene kan bli svært lange og lite givende. I sterke anbefalinger fra landets myndigheter, blir vi advart mot å blande oss for mye med andre, og advarselen rettes spesielt mot oss eldre og andre med redusert immunforsvar. Hvis vi går eller kjører en tur, så møter vi stort sett stengte dører og snart er det bare apotek og matvarebutikker som er åpne. Pensjonistforbundet støtter de tiltak som myndighetene i denne vanskelige tiden har satt i verk. Vi må sammen gjøre det vi kan for at denne «Koronatiden» kan bli kortest mulig og det er spesielt viktig at vi sammen skaper tillit til at det hele skal ende godt.
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vet at den unntakstilstand som nå råder, kan være vanskelig for mange av våre medlemmer. Spesielt blant våre enslige medlemmer. Vi ønsker å delta i en dugnad for om mulig, kan gjøre hverdagen for våre medlemmer bedre å leve i. Følelsen av å være isolert kan lett gå over i engstelse. Vårt styre har i telefonmøte 19. mars, vedtatt og gå til våre lokale lag og foreninger for å be om hjelp i dugnaden lokalt. Vårt ønske er at våre 54 lokale lag og foreninger blir med å organisere en telefonkontakttjeneste i sine områder. En telefon fra en venn kan bidra til å gjøre tilværelsen lettere for de som føler tilværelsen vanskelig. Ut fra tanken om at det er lokallaget som kjenner medlemmene best, tillater vi oss å anmode våre lokale lag og foreninger om å organisere en telefonkontakttjeneste i sine områder.
Telefonsamtalenes innhold må tilpasses de lokale forhold, men det er viktig at samtalen blir oppfattet som hverdagslig og positiv. Det er viktig at vi gjennom samtalen skaper tillit og inntrykk  av at vi ringer også fordi vi selv har behov for å snakke med noen. Hvis situasjon er slik at det kan
bli avdekt behov for at den som blir oppringt trenger hjelp til noe, så må også det håndteres.


Vedlagt finner dere også et forslag til opplegg der en kan plukke og bruke det som måtte passe. Ellers vil vårt styre som fadderordning tre inn og bistå med råd og hjelp der det er ønskelig.   

Styret tror våre lokale lag og foreninger vil delta i dugnaden og ønsker lykke til med et viktig tiltak.
         
         Spørsmål rettes til fylkessekretær Aud-Berit tlf.: 71 21 51 12 eller Mellvin tlf.: 908 66 683.

 


6413 Molde 20. mars 2020
Pensjonistforbundet Møre og RomsdalMellvin Steinsvoll

Leder

 

0 resultater