Mellvin Steinsvoll

PRESSEMELDING

Pensjonistforbundet med medlemskontakt i «Koronatider»

Pensjonistforbundet vil så gjerne legge til rette for at medlemmene skal ha møteplasser der mulighetene for å treffes til gode samtaler, ha det sosialt trivelig, drikke god kaffe og diskutere store og små ting i samfunnsutviklingen. Enkelt sagt, ha det kjekt. Et viktig sted for å ha det trivelig, er de faste medlemsmøter som avholdes i forbundets 54 lokale lag og foreninger hver måned rundt om i Møre og Romsdal.
I dagens «Koronatider», har vi fulgt myndighetenes anbefalinger om å utsette sammenkomster en tid fremover. Et bortfall av våre faste fellessamlinger en gang i måneden, vil uten tvil bli savnet. Spesielt vil nok savnet bli aller størst blant våre medlemmer som bor alene og som stort sett bare har medlemsmøtet i den lokale pensjonistforening som møtested.
Styret for Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har et sterkt ønske om at den «tomme» tiden som kommer ikke skal bli for vanskelig. At ikke ensomheten blant våre medlemmer skal bli for stor. Vi går derfor ut med en oppfordring til våre lokallag og foreninger om å opprette kontakt-grupper som over telefon tar en prat med de som bor alene og som kan ha et behov for en hverdagslig prat. Vår fadderordning vil også tre støttende til.
Hvis du har spørsmål, så vil vi gjerne at du tar kontakt med vårt kontor i Møre og Romsdal
tlf.: 71 21 51 12 der du treffer vår fylkessekretær Aud-Berit, mandag til fredag mellom kl. 08:30 og 15:30. Du kan også ta kontakt med styreleder Mellvin Steinsvoll tlf.: 908 66 683.
Vi viser også til Pensjonistforbundets bekymringstelefon
948 56 004 som betjenes syv dager i uka fra kl. 08.00 til 20.00, og forbundets kontakttelefon 915 74 237.

6413 Molde 19. mars 2020

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Mellvin Steinsvoll

Kontakt:

Mellvin Steinsvoll
Tlf.: 908 66 683

0 resultater