Infobrev 3-2020

Infobrev blir sendt ut frå fylkeskontoret kvar månad til lokallagsleiar, fylkesstyret og helseutvalsleiar med viktig info.

Pensjonistforbundet oppfordrar alle lokallagsstyrene til å ringe rundt til alle medlemmane sine som de veit sit åleine rundt om kring i dykkar lokallag for å høyre om dei treng hjelp, nokon å snakke med og om dei er friske.

0 resultater