Orientering om Molde Pensjonatforening 2020

 Orientering om Molde Pensjonatforening 2020

Generelt.

Molde Pensjonistforening er tilsluttet Pensjonistforbundet ( PF) som er en politisk nøytral og landsomfattende organisasjon. Pensjonistforbundet har som formål å ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske og kulturelle interesser. PF har som den største pensjonistorganisasjonen avtale om drøftinger med Regjeringen om grunnbeløpet i folketrygden hvert år, og om statsbudsjettet i alle forhold som gjelder pensjonistene. Foreningen i Molde ble stiftet .    21.september 1959. Molde Pensjonistforening har ca. 750 medlemmer, og er størst i Møre og Romsdal.

Møteaktivitet

Foreningen har medlemsmøter i Rådhussalen en gang i mnd. unntatt juli og august, vanligvis første tirsdag i mnd. Kl. 17.00. Se møtedatoer som står på kortet som medlemmene får tilsendt og annonse i RB lørdagen før medlemsmøtet. Møtene har faglige og kulturelle innslag. Det sosiale samværet med prat, sang, mat og kaffepause er viktig. Inngangspenger kr. 50. Vi har åresalg med utlodning av fine gevinster. Årets siste møte er Julegildet som blir arrangert på Alexandra Hotell.  Juletrefesten arrangerer vi først i januar.

Om du ikke har tid til å komme på møtene, er du likevel velkommen som medlem. Vi står sterkere i drøftingene med Regjeringen dess flere medlemmer forbundet har. Vi kan trygt si at PF er pensjonistenes fagforbund. Ditt medlemskap er derfor viktig. Du får tilsendt bladet «Pensjonisten» med mye interessant lesestoff og medlemsfordeler 6 ganger pr. år. Molde Pensjoninstforening har samarbeidsavtale med Molde kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune om saker som angår eldre.

Turer

 Vi arrangerer en 3-4 dagers sommertur til et hotell. Vi har og dagsturer. Dagstur til Aukra 13. mai 2020. Vi tar forbehold angående coronaviruset.

Kontingent. Kontingenten er ft.  Kr. 410.00. Medlemmer i Fagforb, Postpensj., Yrkestrafikkforb, El of It forbundet, Mesta, NFF, APF, Fiskerietaten, og Statens Vegvesen er kollektivt innmeldt og betaler kr. 180.00.

Molde Pensjonistforening søker flere medlemmer. Ta med deg nye kandidater til medlemsmøtene eller ring oss,  tlfnr. våre står på kortet

0 resultater