Forbundsleder Jan Davidsen (t.h.) og 2. nestleder Ragnhild Hagen deltok i høringsrunden i Arbeids- og sosialkomiteen. (Skjermdump, Stortinget.no)

Støtter forslag om NAV-ombud

Pensjonistforbundet ga tydelig tilbakemelding til Stortinget om å få på plass et NAV-ombud.

Pensjonistforbundet har lenge kjempet for et uavhengig NAV-ombud. Senere tids hendelser har vist at behovet er omfattende.
NAV er hovedinntektskilden til alderspensjonister, uføre og arbeidsledige. Det er avgjørende at disse mottar nødvendige tjenester og ytelser. 
Pensjonistforbundet mener det må etableres et nasjonalt NAV-ombud som kan sikre at folks rettigheter blir bedre ivaretatt og at den enkelte har større trygghet i møte med forvaltningen. 

Oppe i Stortinget

Tirsdag 3. mars hadde Stortingets arbeids og sosialkomité en høringrunde om nettopp å få på plass et NAV-ombud, etter forslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Gisle Meininger Saudland (Frp).

I et høringsnotat til Stortinget uttrykker Pensjonistforbundet, med omlag 5000 tillitsvalgte rundt omkring i landet, at forbundet inngår et samarbeid med det nasjonale ombudet for å bygge opp et tillitsvalgtapparat for trygdede og pensjonister. 

Under høringen tirsdag var forbundsleder Jan Davidsen krystallklar overfor komitemedlemmene:

- Vi støtter forslaget om et NAV-ombud. Bakgrunnen for det er de meldinger vi stadig vekk får fra våre medlemmer om usikkerhet knyttet til om de får innfridd de rettighetene som de faktisk har.

- Sammensurium

- Det har blitt vanskelig å komme i kontakt med NAV, det er vanskeligere for mange av dem å bruke kommunikasjonsmidlene som man har i dag, og ikke minst opplever de også at den rigide målstyringen som man har i NAV og store deler av offentlig sektor gjør at det skjønnet som en også av og til bør ha i forhold til prioriteringen i førstelinjen, ikke er mulig å få brukt.

- Kompetansen bør være der i tillegg til at man bør ha muligheter for å bruke skjønn. Det var jo det som var den store innvendingen fra mange den gangen NAV-reformen ble sjøsatt. Hvordan man skulle få kombinert skjønn på sosialsiden med regelstyringen fra staten. Og nå har vi rotet oss godt opp i det med å lage et sammensurium der det er vanskelig å si om innbyggerne får det de har krav på.

Vil ha en rolle i ombudet

Davidsen var også tydelig på at Pensjonistforbundet ønsker å være med på å utvikle og opprettholde et slikt ombud.

- Hvis det skulle komme på tale, så vil vi gjerne også ha en rolle i ombudet. Vi kan være behjelpelig med å fange opp, sile vekk og få sakene videre der de hører hjemme. For det ser vi, at det er det våre medlemmer kommer til å trenge. 

- Det er de som kan minst om digitale medier, som samfunnsgruppe, og det er også de som er vant til å ha tillit til offentlig sektor ved at de tror offentlig sektor vet hva de snakker om. Og det ser vi på den mediedebatten som er gått den siste tiden at det er ikke alltid tilfelle.

0 resultater