Koronaviruset er i ferd med å nå oss

Med bakgrunn i at Koronaviruset

Med bakgrunn i at Koronaviruset er i utvikling og i ferd med å nå hele Norge, har Pensjonistforbundet gått ut med anbefaling om å utsette planlagte større møter, kurs og konferanser en tid fremover.
I følge vårt helsevesen, er folk i alderen 60+ noe mer sårbare i en eventuell smittesituasjon enn den yngre del av befolkningen. Pensjonistforbundets møter har for det meste, deltakere i velvoksen alder og Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har derfor valgt å følge anbefalingen. Så langt er blant annet vårt fylkesårsmøte som var planlagt til dagene 11. og 12. mars, utsatt til situasjonen normaliserer seg.
I tillegg har vi fått melding om at flere lokalforeninger og lag har valgt og utsette sine medlemsmøter.
Vårt håp er at utsettelsen kan bli kortets mulig.

6413 Molde 3. mars 2020

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Mellvin Steinsvoll

Kontak:

Mellvin Steinsvoll
Tlf.: 908 66 683

0 resultater