God munnhelse er viktig for god ernæringsstatus, generell helse og trivsel.

Pensjonistforbundet deltar i forskning på munnhelse

Du blir kanskje bedt om å være med i undersøkelse.

I disse dager får 1000 tilfeldig utvalgte medlemmer i Pensjonistforbundet brev med invitasjon til å delta i et forskningsprosjekt om munnhelse, ernæring og egenomsorg.

- Vi håper så mange som mulig av de som får brev tar seg tid til å fylle ut det vedlagte spørreskjemaet, sier Elisabeth Lind Melbye, som er professor i ernæring og forbrukeratferd ved Universitetet i Stavanger.

 

Betydelig folkehelseutfordring

God munnhelse er viktig for å få i seg nok næringsrik mat, og gir generell god helse og trivsel. Forskning viser at risikoen for redusert munnhelse og dermed dårligere ernæring øker når vi blir eldre.

Med en økende andel eldre i befolkningen, kan problemer i forhold til munn/tenner og ernæring betraktes som en betydelig folkehelseutfordring i årene fremover.

For Pensjonistforbundet er bedre munnhelse og billigere tannbehandling for eldre ett av de viktigste kravene til statsbudsjettet.

- I prosjektet «Munnhelse, ernæring og egenomsorg» ønsker vi å avdekke hvilke oppfatninger hjemmeboende eldre har når det gjelder egen munnhelse og ernæringsstatus, samt deres ressurser og barrierer for utøvelse av egenomsorg i forhold til dette, sier Melbye.

 

Tiltak for god livskvalitet blant eldre

- Videre ønsker vi å se nærmere på hvordan de overnevnte faktorene påvirker hverandre, og hvordan de påvirker generell helse og livskvalitet. Kunnskap om målgruppens egne oppfatninger er viktig i arbeidet med å utvikle virksomme tiltak for å styrke evnen til egenomsorg, fremme god munnhelse og ernæringsstatus, og dermed god helse og livskvalitet blant eldre innbyggere i årene som kommer, sier Melbye, som leder forskningsprosjektet.

Foruten Pensjonistforbundet deltar Tannhelsens kompetansesenter i Rogaland, Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland og Hordaland, samt Helsehuset i Stavanger.

0 resultater