Seniordansere

LANGHUS SENIORDANS

Dans er god mosjon!

Glad i å danse?
Nå har du muligheten til å få fart på dansefoten.

Langhus seniordans danser hver tirsdag kl. 14.00 til 15.30
i  kafeterian på Langhus Bo og Servicesenter.

Er du interesert så ta kontakt med Inger eller Leif Ås på
tlf.64 86 96 17 eller Sonja Welle Jakobsen på. tlf 93 07 25 43

Du er hjertelig velkommen i et hyggelig dansemiljø.

0 resultater