Årsmøte i Pensjonistforbundet Telemark

Årsmøtet er utsatt til  mars 2021


på grunn av corona-virus,vedtatt på styremøtet i juni 2020
 

1 delegat pr. 100 påbegynt medlem

0 resultater