Balestrand

Møteplan for Balestrand pensjonistlag våren 2013

Møteplan med program for første halvår 2013 Frå februar til mai vert medlemsmøta som vanleg haldne på Midtnes Hotel kl. 11.00

Møteplan med program for første halvår 2013

Frå februar til mai vert medlemsmøta som vanleg haldne på Midtnes Hotel kl. 11.00

Torsdag 10. januar

Susanna frå Sunnfjord, teaterkveld i Balestrand Bygdahus

Medlemsmøte i Vetlesalen kl. 17.00 fram til teaterbesøket i Storeslen kl. 19.00

Onsdag 6. februar

Vidar Skåden, Sognekraft

Orientering om tryggleik i heimen ved bruk av elektriske apparat og utstyr

Årsmøte

Kaffi og smørbrød – åresal

Tysdag 5. mars (merk dagen)

Helge Ulvestad, Helse Førde  

Dagsaktuelle oppgåver i tilknyting til legevakt, telemedisin og luftambulanse i vår kommune. 

Høve til spørsmål.

Kaffi og smørbrød

Onsdag 3. april

Syng for livet, Musikalsk leiar: Bjørg Bjøberg

Program tilrettelagt av Balestrand Folkeakademi

Kaffi og smørbrød - åresal

Onsdag 8. mai

Sigrunn Ytrefjord:

Magnus Brostrup Landstad, 1802-1880 - salmediktar og folkevisesamlar

Kaffi og smørbrød

Onsdag 5. juni

Besøk i arboretet på Lunde

Det finst mykje opplysningar om den første frukthagen på prestegarden og om dei skjeldsynte trea som i dag er basisplantinga i arboretet. Dette vil vere eit godt høve til å bli kjend med bygdehistoria frå Harald U. Sverdrup sine dagar?   Me prøver å få med ein fagperson frå arboretet på Milde eller universitetet i Bergen.den dagen.

Like ved ligg òg Bankhuskleivi og den gamle handelsplassen Lundsviki. Her vil Hans H. Hovlandsdal ha mangt å fortelje.

Matykt på Dragsvik Fjordhotell.

0 resultater