Sterk og Stødig gruppe fra Drammen etter besøk fra oss i Pensjonistforbundet Buskerud

Informasjonsbrev nr. 1 - 2020

 Pensjonistforbundet Buskerud utsetter beslutningen om sammenslåing med Pensjonistforbundene Østfold og Akershus

Vedlagte nyhetsbrev inneholder nytt om VIKEN hvor Rune Bugge Persson, vår nestleder ble valgt inn som leder av Fylkeseldrerådet. 

0 resultater