Ansatte i Pensjonistforbundet møtte nylig fagpersoner som jobber med et aldersvennlig Irland, og fikk en nyttig erfaringsutveksling. 

Gratulerer, Irland - verdens første aldersvennlige land!

16. desember ble Irland utnevnt som det første aldersvennlige landet av WHO. Alle landets 31 lokale myndigheter har en aldersvennlig strategi og jobber for å legge til rette for at eldre skal kunne delta i samfunnet og leve gode og aktive liv. 

En delegasjon fra  Pensjonistforbundet møtte tidligere i høst representanter for Age Friendly Ireland (Aldersvennlig Irland), som koordinerer og implementerer det nasjonale programmet for aldersvennlige byer og regioner på lokalt nivå.

Age Friendly Ireland

Age Friendly Ireland ble etablert i januar 2014 og fokuserer på åtte områder for å ivareta eldres behov i byer,

Ekstra brede fortau, uten forhøyninger, er et av tiltakene i byen Trim. 

landlige strøk og lokalsamfunn: Bygninger og uteområder, transport, boligsituasjon, holdning og inkludering, deltakelse, kommunikasjon og informasjon, frivillighet og arbeid, helsetjenester og lokale støtteordninger.

Administrasjonen holder til i byen Trim i Meath, og etter en gjennomgang av deres arbeid, fikk vi en omvisning i byene Trim og Navan for å se på ulike aldersvennlige tiltak og løsninger. Vi kan nevne aldersvennlig parkering, som var ekstra stor og godt merket, ekstra brede fortau og sansehage for eldre, hvor også besteforeldre og barnebarn kan møtes. Age-friendly Ireland ser det å styrke forholdet mellom generasjonene som et viktig ledd i å bygge et aldersvennlige samfunn.

Biblioteket er døgnåpent og erfaringen er at mange eldre benytter seg av tilbudet, også i helgene.

"Tafelhavel" - et digitalt, interaktivt sansespill for eldre med demens.

Biblioteket har et eget rom der eldre med demens kan komme og spille «tafelhavel», et digitalt, interaktivt «sansespill» - som er populært og morsomt også for andre! Elever driver med dataopplæring av sine besteforeldre i bibliotekets lokale.

Det er utviklet et aldersvennlig nettbrett, som er brukervennlig, særlig med tanke på personer med nedsatt kognitiv funksjon.

Aldersvennlige boligtun

Vi besøkte et aldersvennlig boligtun, der boligene er universelt utformet med alt på ett plan, med trappefri atkomst, uten dørterskler og med romslige bad med muligheter for å manøvrere en rullestol. Boligene har integrert velferdsteknologiske hjelpemidler som for eksempel videoovervåking ved inngangsdøren og trygghetsalarmsystem.

Dørene til de ulike boligene er malt i klare, forskjellige farger for at de med kognitiv svikt lett skal finne sin egen dør. Av samme grunn er det plassert statuer av ulike dyr ved inngangspartiene.

Aldersvennlig parkeringsplass, ekstra stor og med tydelig merking. 


Aldersvennlig transport

Local-link er et offentlig transporttilbud, som inkluderer 1,76 millioner passasjerturer i året (2015). Bussene er utformet med tanke på at passasjeren skal kunne ha funksjonsnedsettelser. Å bidra til inkludering, deltakelse og aktive liv i landlige, grisgrendte områder er målet for tjenesten. Man ønsker å redusere ensomhet blant eldre ved å bidra til at de kan komme seg ut av huset og delta på sosiale aktiviteter. Tjenesten transporterer også eldre til lege- og sykehustimer.


Hva kan vi lære av Irland?

Selv verdens første aldersvennlige land har sine utfordringer. I hovedstaden Dublin er benker en mangelvare. - En liten, men viktig detalj, når man skal skape en aldersvennlig by, mener Peter Kavanagh fra Active Retirement Ireland, i møte med Pensjonistforbundet.

Foreløpig er byen Dublin vanskelig å ferdes i for eldre, og mangelen på benker er påfallende. Kavanagh peker på at få politikere er opptatt av alderspolitikk, og at loven mot aldersdiskriminering i Irland kun gjelder mellom 18 og 65 år. Ett eksempel på aldersdiskriminering er dyrere bilforsikring for personer over 70 år.

Kavanagh mener eldrepolitikk ikke blir prioritert på grunn av andre utfordringer, som for eksempel hjemløshet. Irland har 4,6 millioner innbyggere og 10 000 registrerte hjemløse. - Age Friendly Ireland implementeres lokalt - men blir holdt tilbake på grunn av manglende eierskap hos overordnede myndigheter, hevder han, og mener man burde ha en ansvarlig eldrepolitiker i hvert departement.
Etter utnevnelsen den 16.12 kan man kanskje håpe at dette vil bedre seg.

Active Retirement Ireland har 24 500 medlemmer fra 50-årene og opp til 102 år. De har en nasjonal organisasjon og 550 lokale grupper - i likhet med Pensjonistforbundet.

Les mer om Active Retriement Ireland her.

Logoen til  Age Friendly Ireland

Samarbeid og erfaringsutveksling

Pensjonistforbundet besøkte Irland som ledd i prosjektet «Europeisk samarbeid om aldersvennlige samfunn». Turen ble finansiert av tilskudd fra UD. Vi ønsker å utvide vårt eget samarbeid og nettverk med europeiske land som har gjennomført satsinger i WHOs nettverk av aldersvennlige byer. Vi ønsker også å se på muligheten for å samarbeide med og lære av aktører som utvikler aldersvennlige lokalsamfunn også i landlige strøk.

 I Europa er det flere land og steder som utmerker seg med kreative prosjekter som vi kan dra nytte av når vi skal definere hva som er bra for eldre i Norge. Dette strekker seg fra frivillighetsstrategier i omsorg til hagedyrkingsprosjekter for eldre i storbyer.  Pensjonistforbundet er også tilknyttet de europeiske eldreorganisasjonene og vil i tiden fremover holde et større fokus på organisasjonens internasjonale arbeid.

 

 

 

 

0 resultater