Julepyntet gate i Molde.

Julebrev

God Jul
og
Godt nytt år!

Året 2019 går mot slutten og den store julehøytiden nærmer seg. Mange av dere har kanskje avsluttet møtevirksomheten for i år, men like fullt er denne julehilsenen på sin plass. Nå ser nok de fleste fram mot den store høytid med alt det denne innehar. For noen er dette stress og kav mens det for andre er bare kos og hygge. Vi kommer nok i mål i år også, slik at vi kan senke skuldrene og kose oss og ta vare på dem vi er glade i. Vi gleder oss til å kunne nyte denne freden sammen med våre kjære. Dette være seg familie eller venner. Så vil også minnene komme, til de som ikke lengere er blant oss og de som er syke og ikke får delta. Men vi får ta vare på de gode minnene og besøke de syke og enslige – det er verdifullt.

Vi er i ferd med å legge bak oss et svært aktivt år.  Det synes som man nå har oppdaget verdien av lokalforeningenes arbeid og vil ha fokus på dette. Særlig gjelder dette arbeidet med eldrepolitiske saker. Dette har vi i vårt fylke holdt på med en stund og mange foreninger er kommet langt med å endre sin struktur og det som heter på godt norsk «image». Det er det som samfunnet oppfatter oss som, som er det som gjelder.  Dette bar også vår høstkonferanse preg av.

Så aner vi en positiv trend med at yngre pensjonister blir medlemmer i lokalforeningene. Vi har fått til pilotprosjekt på samarbeid mellom lokalforeningene og kommunen, med fylkeskommunen som medspiller. Her har vi plutselig fått innvirkning på omsorgsarbeidet gjennom forpliktende deltakelse. Vi har fått etablert brukerutvalg i noen kommuner og flere kommer til med det første. Det arbeides godt med å fokusere aktivitetssenter for eldre. Godt arbeidet av lokalforeningene i samarbeid med eldrerådet. Det vil bli arrangert Eldrerådskurs på nyåret for våre medlemmer som har kommet inn i Eldrerådet. Vi skulle gjerne hatt flere velferdsteknologiambassadører, så er det noen som kunne ha interesse for dette er det bare å si ifra.  Prosjektet «Sterk og stødig» ser allerede nå ut til å kunne bli etablert i flere kommuner. Men for at vi skal lykkes med alt, er det viktig at vi engasjerer oss, skaffer ressurspersoner og arbeider i samme retning mot felles mål.

Vårt utmerkede helseutvalg har hatt et meget hektisk år. Det har vært utallige høringer i inneværende år. Det synes som om man nå «stresser» med å få på plass mange av intensjonene i samhandlingsreformen og derved omsorgstilbudene. Det er gledelig å konstatere at mange av våre innspill blir tatt hensyn til.  Vi skal være og er aktive på dette området. Så gjelder det å være like aktive i kommunene når lover, forskrifter og regelverk kommer på plass.

Både styret, helseutvalget og undertegnede har også i år vært rundt på møtene i lokalforeningene. Dette være seg jubileer eller ordinære medlemsmøter. Et viktig og lærerikt besøk for oss alle for å styrke kontakten og samholdet.

Også i år deltok vi med å arrangere fylkeskonferansen sammen med fylkeseldrerådet og Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Svært gode foredragsholdere, gjorde denne dagen innholdsrik for de som deltok.

Medlemsutviklingen er svært positiv. Til nå er det innmeldt ca. 600 nye medlemmer.  Kjempebra jobbet! Og igjen - det er mange «nypensjnister» som melder seg inn. Men det skulle gjerne vært flere, så dere må stå på og prøve å verve flere, for det er en del som faller fra også.  Så det vil være fokus på verving også i 2020.

For øvrig bør det nevnes at forbundet har satt seg noen «hårete» mål fremover. Vi skal bli 600.000 medlemmer! Målet er ikke urealistisk ut fra at man nå vil satse på å få med flere organisasjoner kollektivt. Også i år vil direktemedlemmer bli plassert i de lokalforeninger de hører til geografisk pr. 01.01.20. Dette er medlemmer som meldte seg inn i den sentrale verve kampanjen som de hadde i sommer.

For min del,har det vert mye nytt å sette seg inn i dette året også, men håper jeg kommer meg inn i de forskjellige oppgaver etter hvert, og nye som kommer til for oss alle. Jeg er veldig glad for å ha fått bli kjent med mange av dere og jobbe sammen med dere alle. Når jeg treffer så mange inspirerende mennesker blir jobben jeg gjør lettere, en glede og er et privilegium. Så langt vil jeg si at jeg trives veldig godt i jobben, selv om jeg føler meg litt som en «nybegynner» av og til, men med godt samarbeid med dere tror jeg det blir bra.

Så er det noen frister vi har å forholde oss til:

  • Innsending av kandidater til verv i fylkesforeningen – 31. januar
  • Saker til fylkesårsmøtet – 31. januar
  • Årsmøte lokalforening – innen utgangen av februar.
  • Innsending av årsmøterapport – innen utgangen av februar
  • Fylkesårsmøtet i Kristiansund – Scandic Hotel Kristiansund 11. og 12. mars.

Til orientering så er Høstkonferansene i 2020 planlagt til:

Ålesund:          22.09.20.

Ulsteinvik:       23.09.20.

Kristiansund:   06.10.20.

Molde:             07.10.20.

Jeg tar juleferie fra den 23.12., som jeg skal feire sammen med min sønn og barnebarn på Østlandet. Jeg er tilbake på kontoret den 06.01.20., men jeg kan treffes på telefon.

Jeg ønsker dere en riktig god og fredfylt julehøytid og de beste ønsker om et godt og framgangsrikt nytt år i 2020.

Med vennlig hilsen

Aud-Berit Eidhammer

Fylkessekretær.

0 resultater