Aftenposten har hatt en rekke artikler om vold i norske sykehjem i november og desember 2019. (Skjermdump Aftenposten.no)

Landsstyret: - Ta grep for å redusere vold

«Beboere i sykehjem skal oppleve å være trygge og sykehjemmene skal også være gode arbeidsplasser for de ansatte.»

Uttalelse fra landsstyret i Pensjonistforbundet om vold i sykehjem:

Landsstyret i Pensjonistforbundet (PF) viser til Aftenpostens oppslag om vold i sykehjem (ekstern lenke, krever innlogging).

PF er ikke overrasket over omfanget som kommer fram, dette burde også ha vært kjent for politisk ledelse gjennom revisjonsrapporter, tilsyn i sykehjem, og forskning på temaet.

Vi mener at det er kunnskap nok til å iverksette tiltak for å forebygge vold i sykehjem, enten det skjer mot ansatte eller beboere.

Først og fremst er det gang på gang slått fast at grunnbemanningen i sykehjem er for lav, det må ansettes flere folk.

I tillegg må en sørge for at de som ansettes har/eller får god kompetanse i demensomsorg, da beboere i norske sykehjem for en stor del lider av demens (mer enn 80%).

Det er viktig at det gjøres systematiske risikovurderinger i sykehjem og at rutiner for å avdekke og varsle om vold er på plass og kjent for de ansatte.

Mange ansatte lar være å varsle om voldhendelser fordi de ikke tror det vil føre til noen endring. Dette gjør at vold underrapporteres og viktig kunnskap om hva som trigger vold går tapt. Det må pålegges varslingsplikt ved slike episoder.

Beboere i sykehjem skal oppleve å være trygge og sykehjemmene skal også være gode arbeidsplasser for de ansatte. Da må det tas grep for å redusere vold.

0 resultater