Det nye styret i Hordaland. Fra venstre: Ronald Berntzen, Terje Osberg, Knut Gullaksen, Toril Rødder Alvheim, Gunvor Riim Opedal, Oddrun Vabæ, Hans Otto Robberstad, Vigdis Ravnøy, Albert Krüger, Egil Haaland

Nytt styre i Pensjonistforbundet Hordaland

På det ekstraordinære årsmøtet i Pensjonistforbundet Hordaland 19.11.2019 ble det enstemmig valgt et nytt styre.

Medlemmene i det nye styret er følgende:

Leder:                      Vigdis Ravnøy

Nestleder:             Egil Haaland

Styremedlem:     Gunvor Riim Opedal

Styremedlem:      Hans Otto Robberstad

Styremedlem:      Oddrun Seljelid Vabø

Styremedlem:      Knut Gullaksen

Styremedlem:       Ronald Berntzen

1. Varamedlem:   Torild Rødder Alvheim

2. Varamedlem:    Albert Krüger

3. Varamedlem:   Terje Osberg

 

Styret takker for tilliten.

0 resultater