Mellvin Steinsvoll

Kommunesektorens lovpålagte oppgaver må gå foran

Det er budsjettider.

Det er budsjettider. Kommuner og fylkeskommuner er i ferd med å tegne det økonomiske kartet for neste år og videre for økonomiplanperioden. Slik en får inntrykk av, er jobben med
å få endene til å møtes vanskeligere enn på lang tid. Hver dag har media oppslag om at de som er satt til å forberede budsjettene, har det vanskelig. De finner ikke muligheter til løsninger uten å foreslå sterke nedskjæringer i tjenester som går rett på folket og i denne prioritering er det alt for ofte befolkningen i distriktene som får føle det først.
Velstandsutviklingen i Norge har de siste 100 år, utviklet seg i en retning som har gitt gode og trygge tjenester og velferd til alle deler av folket. Kommunesektoren ved kommunene og fylkeskommunene, har gjennom godt lovverk fått tildelt oppgaven å utvikle og gjennomføre de gode tjenester til befolkningen. Slik situasjon er i ferd med å utvikle seg, er de lovfestede oppgaver kommunesektoren har, i ferd med å måtte lide for ikke lovpålagte investeringer. Det skapes et inntrykk av at eksempelvis trygg velferd, lovpålagte oppgaver i eldrepolitikken og tilbud for barn og unge, ikke har like mye symboleffekt som store bygg og parkanlegg. Det er også en realitet at det i mange kommuner og fylkeskommuner allerede er investert over evne i symbolprosjekter. Forpliktelsene i form av lånegjeld er blitt så stor at den lovpålagte tjenesteproduksjon for folket allerede nå med dagens lave renter er i ferd med å lide. Hva skjer når renta øker?
Som politiker på kommune og fylkesplan, er jeg svært bekymret. Det hjelper lite at regjering og finansminister hevder at kommuneøkonomien blomstrer når realitetene er noe helt annet. Økonomien i de fleste kommuner og fylker er svært vanskelig og prioritering er nødvendig. Jeg vil så sterkt jeg kan, understreke viktigheten av at vi politikere rundt om i kommuner og fylker hvis ikke gjelden allerede har vokst oss over ørene, er seg vårt ansvar bevist og skjermer den lovpålagte velferd og tjenesteproduksjon for alt folket nærmest mulig der de bor.
Lovfestede rettigheter opptjent over lang tid, er ikke til salgs. Å bytte ut det lovfestede med ikke lovfestede tiltak, vil i så fall være lovbrudd både i forhold til folkets rettigheter, kommune-sektorens plikter og de løfter som ble gitt i valgkampen for noen måneder siden.    

0 resultater