Finansfagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet, Georg Rønning fra Gjeldsassistanse SA og stortingsrepresentant Karin Andersen, regnet fra venstre, er opptatt av forbruksgjeld som økende samfunnsproblem.

FORBRUKSGJELD
Økende samfunnsproblem

Norge er blant de land som har mest gjeld per innbygger. Mens lønningene har økt sju prosent, har gjelden de fire siste årene vokst med 26 prosent.

- Det er stort behov for rådgivning, og mange venter for lenge før de ber om hjelp for å løse utfordringer knyttet til gjeld. I flere år har vi jobbet med at folk tar opp lån de ikke har behov for og at utlånere nærmest kaster lån etter kunder, sa Karin Andersen da hun sammen med Sosialistisk Venstrepartis gruppe på Stortinget satte søkelyset på gjeldssituasjonen i Norge.

FEMDOBLET GJELD. Jorge B. Jensen, finansfagdirektør i Forbrukerrådet orienterte om situasjonen på kredittmarkedet, og trakk fram at samlet gjeld blant norske husholdninger nå utgjør 3500 milliarder kroner.

Gjelden har femdoblet seg siden tusenårsskiftet. Tusener av nordmenn har minst 20 forbrukslån. Drøye 32 000 nordmenn har totalt nær 33 milliarder kroner i forbruksgjeld fordelt på kort og lån. Det tilsvarer i snitt mer enn en million kroner i forbruksgjeld. Den samlede usikrede gjelden, gjeld uten pant eller sikkerhet i eiendom, utgjør totalt 172 milliarder kroner.

Jensen mente at gjeldsregistrene ville gi mer eksakt informasjon i tiden som kommer om den faktiske, samlede forbruksgjelden blant nordmenn. Han etterlyste lavterskeltilbud innenfor gjeldsrådgivning for dermed å forebygge skadene av økende forbruksgjeld.

SAMFUNNSPROBLEM. Utfordringene fremover blir å dempe skadevirkningene. Georg Rønning har i en årrekke brukt mye tid på å snakke om nye måter å komme de økende gjeldsproblemene til livs. Blant annet har han hatt gode erfaringer med samvirkeforetaket Gjeldsassistanse SA, som bygger på en nærmere 70 år gammel modell, innført i England i 1993 med svært gode resultater for utlåner, kunde og samfunn.

- Forbruksgjeld har blitt et samfunnsproblem. Renter og omkostninger er en vesentlig årsak til betalingsproblemene, og kunder kveles med renter og omkostninger. Selv om du betaler på gjeld, opplever mange at gjelden øker. Det er nødvendigvis ikke dårlig betalingsmoral som er årsak til dette samfunnsproblemet, hevdet Georg Rønning.

RENTETAK? Filosofien bak modellen Rønning arbeider etter, innebærer at renter og omkostninger stoppes når kunden kommer i gang med innbetalinger. Gjeldsassistanse SA opptrer som fullmektig på vegne av kunden, som betaler inn månedlige fastsatte beløp. Fullmektigen sørger for at pengene fordeles prosentvis på kreditorene i forhold til utestående fordringer. Resultatet er at kreditorene får sine penger, mens kunden nedbetaler sin gjeld.

Etter innledningsforedragene ble det lansert flere ideer til løsninger. Blant annet rentetak på usikret gjeld, bedre kvalitet på gjeldsrådgiversiden gjennom en egen godkjenningsordning, samt knytte gjeldsregistrene opp mot et ferdig utfylt budsjett i Altinn for å gi den enkelte et verktøy for bedre å styre egen økonomi.  

 

0 resultater