Alle folkehøgskoler bør se undervisningen sin i et generasjonsperspektiv. Eldre mennesker ønsker å lære, og kan i tillegg berike miljøet med sin livserfaring.

Ja takk til flere eldre skoleelever!

Pensjonistforbundet vil ha flere seniorer inn på skolebenken.

– Vi heier på livslang læring og treff mellom generasjoner, sier generalsekretær Harald Olimb Norman.

Mindre enn en halv prosent av elevene ved folkehøgskolene var i fjor over 50 år gamle.

Norman mener at folkehøgskolene går glipp av noe vesentlig uten seniorer i rekkene. Han viser også til regjeringens kvalitetsreform for eldre, «Leve hele livet», som kom i 2018.

– Alle folkehøgskoler bør se undervisningen sin i et generasjonsperspektiv. Eldre mennesker ønsker å lære, og kan i tillegg berike miljøet med sin livserfaring.

– Det er få arenaer i dag der man har møter på tvers av generasjoner. Her kan besteforeldregenerasjonen møte barnebarn-generasjonen på en felles læringsarena, sier Norman.

I dag er det skolene selv som bestemmer hvilke elever de tar inn, uten øremerking av plasser og med få føringer fra sentralt hold.

Les mer om saken på NRK sine nettsider.

0 resultater