Fra Bjørnsonssalen under jubileumsfesten  29. september 2019

Molde Pensjonistforening

Jubileumsfest

Molde Pensjonistforening fyller 60 år i år. I den forbindelse har foreningen arrangert en jubileumsfest i Bjørnsonsalen 29. september 2019. Vi inviterte alle pensjonister til gratis fest og konsert. Det ble delt ut 700 gratisbilletter, og salen var nesten full.

Vår leder, Ottar Befring, åpnet med å ønske alle velkommen og ledet festen.  Han tok på seg dette på sparket,  da han som skulle være konferansier var blitt innlagt på sykehus.

Det var hilsningstale fra fungerende fylkesmann Rigmor Brøste og  ordfører Torgeir Dahl i Molde. Fylkesleder i Pensjonistforbundet, Mellvin Steiinsvooll hilste fra fylkesforeningen. Han hadde også hilsen fra forbundsleder Jan Davidsen, som pga dårlig flyvær i Bergen måtte melde avbud.

Hovedinnslaget var konserten med Britt Synnøve Johansen. Hun tok for seg Edith Piaf med sang og fortelling. Det var bare helt fantastisk.

Leder fortalte litt om arbeidet vårt og ønsket alle vel kommen til møtene våre på Rådhuset. Han takket for oppmøtet og ønsket vel hjem. Til slutt sang vi «La oss leve for hverandre»

Det er bare å beklage at det ble problem med plasseringene i salen. Det skyldes at vi hadde ordnet billetter fra rad 1. Men rad 1 til 6 var borte, og det ble vanskelig å få plassere de handycappede og de i rullestol. Publikum viste forståelse, og det ordnet seg til slutt. Det er vi takknemlig for.

0 resultater