Finn Åge Løvliens 70. datakurs

12 forventningsfulle pensjonister møtte opp i kommunelokalet

Finn Åge Løvlien kunne ved åpningen av kurset kunngjøre at dette var hans 70. datakurs siden han startet i 2013.

Det aktuelle kurset i er et gratiskurs på 8 timer fordelt over to dager. Temaet er nettbrett og smarttelefon. Etter første dag var det tydelig at deltakerne hadde lært seg kunsten å få liv i utstyret og kunne ta bilder. Fornøyde deltakere og kursholdere med Finn Åge og Willy Fengsrud som assistent tegner dette bra. 

0 resultater