Årets høstsamling r lagt til Scandic Elgstua i Elverum. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Høstsamling for Hedmarks-foreningene

- Vi bruker refleksbrikke for å bli sett i høstmørket, men hvordan skal vi synliggjøre foreningene våre bedre i lokalsamfunnet? Dette var 100-kronersspørsmålet på den første dagen av ledersamlingen i Hedmark.

Deltakerne ble utfordret til konkrete løsninger om hvordan pensjonister som ikke er medlemmer, skal oppdage Pensjonistforbundet og bidra til større tyngde bak forbundets krav og forslag. Det var kommunikasjonssjef i PF,  Bjørg Karin Bjåland Buttedahl som fulgte opp sitt foredrag med å stille utfordrende spørsmål til utsendingene.
- Er dere tilfreds med dagens situasjon? Hvilke utfordringer møter dere? Er foreningen din synlig nok i lokalsamfunnet? Hvilke tiltak er aktuelle for å øke oppslutningen på ditt hjemsted? Hvilke kanaler bruker dere for å nå ut til ikke-medlemmene? spurte Buttedahl og satte i gang gruppediskusjoner.

Bruk telefonen!
Flere av talerne viste til gode ververesultater ved bruk av telefonen. Ring og slå av en prat, eller send ut gruppe-SMS, anbefalte bl.a. Arne Thobru som har vervet svært mange nye medlemmer i Våler. Olav Moen fra Kvikne pensj.forening rapporterte om aktiv nettsidegruppe i bygda, og om gode resultater av direkte dialog hvor konkrete resultater av forbundets arbeid ble forklart.
Andre foreslo at forbundet kan initiere en felles "pensjonistuke" over hele landet hvert år, tilbud om fellesturer rundt i egen bygd, aktivt engasjement i alle kommunale saker som angår eldre, og ikke minst - å bruke lokale medier. Og ikke undervurder bruk av Facebook, for der er pensjonistene, ble det sagt.
-Hvis dere skriver stoffet selv og sender med bilde, er det større sjanse for å få med saken i avisa enn om dere inviterer pressen på besøk. Skal journalisten komme til dere, må dere ha bortimot en sensasjon å by på, sa Buttedahl. 

Vervearbeid gir resultater
Buttedahl la fram resultater fra forbundets verveaksjon siste året. Direkte henvendelse til ikkemedlemmer i aldersgruppa 62 - 75 år hadde ved utgangen av august i år gitt ikke mindre enn 5.316 nye medlemmer. PF har nå i overkant av 250.000 medlemmer, opplyste hun og appellerte til hver enkelt i salen om å planlegge neste verveframstøt på sitt hjemsted.

Blant de 80 deltakerne var det også en delegasjon fra PF Oppland som hedmarkingene skal slå seg sammen med om noen måneder.

0 resultater