Fellesmøte 8.10.2019 for Pensjonistforbundet Askøy og Fagforbundets seniorgruppe

Tema: Leve hele livet

 

Va var ca. 40 personer tilstede.

Fagforbundet hadde lagd snitter.

Tema med Hans Ekornholmen fra Pensjonistforbundet:

Leve hele Livet – 5 innsatsområder:

Aldersvennlig Norge

Aktiviteter og fellesskap

Mat og måltider

Helsehjelp

Sammenheng i tjenestene

Informasjon fra Liv Olsen, Veronica Natås og Lisbeth Aasebø fra Askøy kommune:

Hva har vi:

Dagsenter

Aktivitetsvenn

MOTiview – sykkeltur v/hjelp av video (på sykehjem)

Støtte til trivselsreiser

Aktivitetskafe

Innsats for andre (samarbeid skole og sykehjem)

Treff mellom generasjoner (babytreff på sykehjem, leksehjelp, besteforeldre i skolen)

Aktiviteter i regi av Frivillighetsentralen

Va var alle enig i at det hadde vært ett interessant møte og høyaktuelt i dag.

0 resultater