Fra Høstkonferansen i Kristiansund

PENSJONISTFORBUNDETS HØSTKONFERANSER 2019.

De 4 Høstkonferansene i fylket.

De 4 høtkonferansene i fylket er nå blitt holdt i:

Ulsteinvik

Ålesund den 23.09. med 33 deltakere. 

Ålesund

Ulsteinvik den 24.09. med 19 deltakere.

Kristiansund den 08.10. med 36 deltakere.

Molde den 09.10. med 38 deltakere.

Jon Skarvøy, leder av Helseutvalget i fylket, innledet om Stortingsmelding nr.15 Leve hele livet og Pensjonistforbundets rolle i planlegging og gjennomføring. Han orienterte også om Forskrift om ledelse og forbedring i helse og omsorgssektoren.

Jon Skarvøy

Bengt G. Eriksson og Aud-Berit Eidhammer innledet om organisering, skolering og rekruttering. Dette er meget viktige temaer for å utvikle tillitsvalgte, styrke organisasjonen og øke medlemsmassen. I Norge i dag har vi 970.000 pensjonister. Pensjonistforbundet har 260.000 medlemmer, så rekrutteringsgrunnlaget er stort. Skal forbundet lykkes med å bli den 5. hovedorganisasjonen og få tilbake forhandlingsretten, må

Molde

pensjonistene bli sterkere organisert. Spesielt kvinner født etter 1953 kommer til å merke Pensjonsreformens svake sider. Det er veldig viktig at vi får reformen evaluert, for at de verste svakhetene blir rettet. Bla. Må levealderjusteringen endres og avkortning for ektefeller vekk.

På konferansen i Molde ble Tresfjord Pensjonistlag tildelt et vaffelgjern med Pensjonistforbundets logo, for meget god verving i år.  Pr. 31.12.18. hadde laget 20 medlemmer, pr. 02.09.19. hadde de 123 medlemmer.

Mellvin Steinsvoll overrekker vaffelgjern til Ivar Arne Gjeitnes leder i Tresfjord Pensjonistlag

Fylkesleder Mellvin Stensvoll innledet om Pensjonistforbundets plass i de nye Eldrerådene. Eldrerådsloven er nå endret og lagt inn i Kommuneloven som egen forskrift. Denne har skjerpet enkelte deler og liberalisert andre. Det er viktig at Eldrerådene får den innflytelse som trengs for å ivareta seniorene på en god måte.

Til slutt på programmet sto lokalagens time. I Kristiansund ble det bandt annet spurt litt rundt ordningen med «Den kulturelle spaserstokk». Dette er en ordning om kulturelle arrangement bevilget gjennom Kommunal og Regionaldepartementet, forvaltet av Fylkeskommunen og søkt, bevilget og brukt i kommunene. Her skal det være medvirkning fra Eldreråd eller Pensjonistforeningen. Ellers ble mange forskjellige tema diskutert, som ble notert og vil bli diskutert i fylkets styremøte. 

Bengt G. Eriksson

Valget i 2021 vil bli meget viktig for pensjonistene og de krav om likeverdig inntektsregulering, forhandlingsrett og evaluering av Pensjonsreformen. Pensjonistforbundet vil som tverrpolitisk organisasjon ikke anbefale å stemme på partier som fortsatt vil diskriminere pensjonistene mot andre grupper i samfunnet. Delegatene var veldig opptatt av at Pensjonistforbundet må bli bedre kjent rundt i landet.

 

Mellvin Steinsvoll og Aud-Berit Eidhammer

0 resultater