Pensjonistforbundets prosjektleder Tone Bye, her flankert av velferdsteknologi-ambassadørJan Salve Torgersen (t.v.) og leder av Pensjonisforbundet Sandnes, Gjermund Åreskjold, ser fram til to-dagers konferanse om velferdsteknologi.

Følg konferansen: "Jakten på det digge livet, velferdsteknologi i praksis"

Pensjonistforbundet tar opp jakten på det "digge" livet, og arrangerer to-dagers konferanse 2.-3. oktober, med noen av landets mest relevante aktører innen velferdsteknologi. Konferansen streames direkte, og du kan følge den her. 

Her kan du følge konferansen direkte, 2. og 3. oktober. 

Konferansen tar for seg digitalisering og velferdsteknologi, og hvordan dette kan bidra til at eldre får en god og verdig alderdom i sitt eget hjem, slik målsetningen er. 

Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg sier dette om velferdsteknologi; «Framtidas tjenester må fokusere på å ta i bruk ny teknologi/velferdsteknologi som muliggjør en aktiv og selvstendig hverdag».

Pensjonistforbundet har tatt dette på alvor og er den eneste organisasjonen som driver utstrakt brukeropplæring på feltet. Vi har i tre år holdt langt over 1000 foredrag og kurs for brukere, pårørende, frivillige og ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Pensjonistforbundet sentralt har stått for opplæringen sammen med lokale organisasjoner og allerede etablert nettverk. Vi har spredd kursene som en vifte i egen organisasjon og lokalsamfunnene ved å lære opp eldre med kompetanse på feltet til å bli dyktige og kompetente velferdsteknologiske ambassadører. I tillegg har vi engasjert organisasjonens fylkesledere, fylkessekretærer, lokallagsledere, eldrerådsrepresentanter og brukerrepresentanter på eldresentrene i dette arbeidet. 

På konferansen blir det to dager med spennende og relevante innlegg og foredrag, og konferansen streames,  for å kunne nå ut til flere.

Vi vil også gjøre innlegg og foredrag tilgjengelig i etterkant. Programmet finner du vedlagt. 

0 resultater