Ringer 22 42 73 00: Økonomitelefonen fikk 146 oppringninger i første halvår av 2019.

Stadig flere eldre får problemer med å betale regningene sine

Rapporten for Økonomitelefonen første halvår 2019 er klar.

Pensjonistforbundet og Lindorffs økonomitelefon for pensjonister (22 42 73 00) har vært i drift i godt over ett år, siden Lindorff ble med på samarbeidet sommeren 2018.

Statistikk fra Lindorff viser at stadig flere eldre får problemer med å betale regningene sine, og at det siden 2012 har vært 40 prosent økning i antall inkassosaker blant personer som er over 60 år. 

Carsten O. Five er daglig leder for Økonomitelefonen og har skrevet en rapport til Penjonistforbundet og Lindorff om tjenestens drift fra januar til juni. Det fremkommer at Økonomitelefonen fikk 146 oppringninger, 90 fra kvinner og 56 fra menn. I løpet av hele 2018 samlet kom det inn 254 telefoner.

- For å gjøre statistikken enkel å lese har jeg laget noen hovedgrupper av temaer som er tatt opp av innringerne. Noen ganger tas opp flere temaer, men jeg har likevel valgt å sette opp hovedtemaet for hver telefonsamtale - i den grad det er mulig, opplyser Five.

Etter pensjon er det boliglån og skatt som er de to største temaene. 

- Forøvrig er det viktig å understreke at innringerne virker svært fornøyde med svarene de får og med tilbudet med Økonomitelefonen. Jeg har ikke mottatt noen klager, hverken muntlig eller skriftlig. Vi er også svært nøye på å beskytte innringerne, slik at de kan være trygge på full anonymitet. Det er kun den som svarer den aktuelle dagen, som vet hvem innringer er, opplyser Five.

Temaer /    Antall telefoner:
Pensjon:    37
Lån på bolig:    15
Skatt:    15
Betaling på sykehjem:    14
Arv:    13
Økonomiske problemer:    13
Investering – plassering av penger:    10
Fremtidsfullmakt:    4
Salg av bolig:    4
Forsikringer:    3
Testament:    3
Uføretrygd:    3
Skilsmisse og økonomi:    2
Utleie av bolig:    2
Bostøtte:    1
Feriepenger:    1
Fri rettshjelp:    1
Innsyn i opplysninger det offentlige har om en:    1
Pensjonssparing:    1
Si opp fasttelefon:    1
Stiftelse:    1
Strømpriser:    1


Økonomitelefonen 22 42 73 00 er åpen alle virkedager mellom klokken 10 og 14. Telefonen er stengt i juli.

0 resultater