Vinninga opp i spinninga: Pensjonistforbundet har flere ganger krevd at økningen i minstepensjonsnivå må tildeles på en slik måte at det ikke gis med den ene hånden og tas med den andre.

Mange minstepensjonister går glipp av pensjonsøkning

Minstepensjon for enslige øker med 4 000 kroner i året fra 1. september. Men har du offentlig tjenestepensjon blir denne redusert når minstepensjonen fra folketrygden øker.

Det gis 4000 kroner mer i årlig pensjon til enslige minstepensjonister fra 1. september 2019. Det betyr at den månedlige minstepensjonen fra folketrygden øker med 333 kroner.

Men mange av minstepensjonistene ser ikke noe til denne økningen. Det reagerer Pensjonistforbundet på.

I disse dager mottar mange enslige minstepensjonister brev fra KLP eller SPK om at siden alderspensjonen fra folketrygden har økt så skal den offentlige tjenestepensjonen reduseres. I verste fall risikerer de at tjenestepensjonen reduseres med nøyaktig det samme beløpet som minstepensjonen fra folketrygden øker med.

Når folketrygden øker med 333 kroner, og tjenestepensjonen samtidig reduseres med 333 kroner, har vinninga gått opp i spinninga.

Hvor mange er rammet?

Det er om lag 65 000 enslige minstepensjonister i Norge i dag. Om lag 15 000 personer får ikke hele økningen på grunn av samordningen med offentlig tjenestepensjon.

Den offentlige tjenestepensjonen blir helt eller delvis redusert med et tilsvarende beløp som økningen i minstepensjon fra folketrygden.

Pensjonistforbundet har flere ganger krevd at økningen i minstepensjonen må tildeles på en slik måte at det ikke gis med den ene hånden og tas med den andre.

Regjeringen har lovet å sørge for at enslige minstepensjonister som mottar bostøtte ikke skulle få redusert støtte som følge av økt minstepensjon, men hvorfor gir de ikke samme lovnad til dem som mottar pensjon fra en offentlig pensjonskasse?

Minste pensjonsnivå for enslige øker fra 198 818 kroner til 202 818 kroner med virkning fra 1. september. Økt minstepensjon er et viktig løft for dem som har minst.

Pensjonistforbundet mener at minstepensjonister med en liten offentlig tjenestepensjon bør motta hele økningen. Det er uakseptabelt å spare inn på denne gruppen, hvor mange har en svært lav inntekt.

0 resultater