Frå venstre Anne Lise Hessen Følsvik, Petter Karl Kvalsund, Else Vike, Hjørdis Bratthaug, Gudmund Solstad og Aud - Berit Eidhammer
(Foto: Solfrid Hagemann)

HEIDERBEVIS FOR 10 ÅRS MEDLEMSKAP

Utdeling av heiderbevis samt smykke / nål på pensjonistmøte 05.09.19

Under det felles pensjonistmøtet på Møre barne- og ungdomsskule i Myrvåg torsdag 05. september vart 10 av medlemmane i dei to pensjonistlaga i kommunen heidra for 10 års medlemskap.

Anne Lise Hessen Følsvik og Aud – Berit Eidhammer frå Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal overrekte heiderbevis og smykke til kvinnene og nål til mennene. Til stades på møtet var: Gudmund Solstad, Petter Karl Kvalsund, Hjørdis Bratthaug og Else Vike.

Disse vil også få heidersbevis og smykke: Karen Jarnes, Lindbjørg Voldnes, Tordis Grimstad, Liv Kleppe og Ragna Masdal Aaland.

0 resultater